Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Optegnelser om LARS LASSEN og hans Slægt" af H. Struer, 1924

Holger Fahnøe Struer (1846-1931) kom til verden i Brændekilde Præstegård som søn af sognepræsten. Han blev uddannet i kemiske fag og oprettede i 1875 H. Struers kemiske Laboratorium.

I 1924 fik han udgivet: "Optegnelser om Lars Lassen og hans Slægt". Bogen indledes med:

Lars Lassen er født i Jylland i 1753 eller 1754 og død som Spisemester (Økonom) ved Københavns Sindssygehospital paa Ladegaarden den 12. Februar 1812. Han var gift med Cathrine Svindt. Datter af Købmand Knud Svindt i Aalborg og Hustru Cathrine Hansdatter Schultz. Cathrine Svindt var født i Aalborg 1755 og døbt i Vor Frue Kirke den 4. Juni. Hun døde i sit Hjem paa Københavns Ladegaard i Januar 1810.

Lars Lassen løste den 30. Oktbr. 1872 Borgerskab som Brændevinsbrænder i København og blev 1785 ansat som Økonom eller som det dengang kaldtes Spisemester ved det Kgl. danske Livregiment til Fods. I 1794 blev han antaget som Spisemester ved Københavns Sindssygehospital. som dengang var paa Københavns Ladegaard.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.