Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Dørken, Havbo, MULVAD, Slægterne" af Jens Kr. Larsen, 1978

Jens Kristian Larsen (1918-2007) blev født i Tågerup, Reerslev sogn på Veststjælland som søn af en gårdejer. Hans arbejdsliv begyndte ved landbruget, senere blev han gartner i Lyngby, Odense og Skive. Livsstillingen blev som kirkegårdsgartner og kirketjener ved Egeris kirke ved Skive. Han deltog aktivt og engageret i sognelivet og var meget interesseret i lokalhistorie og dansk historie. Hans livslange hobby var slægtsforskning, og han skrev flere slægtsbøger, bl.a. i 1978 "Dørken, Havbo, Mulvad, Slægterne", der indledes med disse forord:

Vi søger Slægtens spor i stort og smaat, saadan skriver - Jeppe Aakjær, og bedre kan det vel ikke siges.

Slægtens spor kan ofte være vanskelig og følge. Igennem 2oo-3oo år, har slægten Dørken - Havbo og Mulvad slægten spredt sig meget, og med en stor efterslægt, som kan være vanskelig og følge, og finde frem til. Vanskeligheder vil den som søger slægtens spor ikke undgaar. Enkelte personer maa helt opgives, og finde noget om.

For at nævne nogle enkelte ting. Kilderne kan være meget sparsomme. Kirkebøgerne som man først søger til, kan være brændt. Naar vi møder dem som indsidder (Boede til leje) ingen Skøde og finde. Efter dødsfald ingen skifte. Den gamle skriftform - Godisk skrift, gammel Dansk, kan have sine vanskeligheder - indtil man bliver fortrolig med den. Ikke alle Præster - Degne, og Skriverkarlene paa Herredskontorene, var lige omhyggelige med deres skrivning. Men man kan ogsaa være heldig og finde gammel skrift som er al ros værd.

Paa Landsarkivet i Viborg. Findes alle offentlig protokoller. Her er mange timer gaaet med og søge slægtens spor. En tak bringer jeg til Landsarkivet i Viborg og dets dygtige medhjælper, for hjælp og vejledning.

Tak til Dem der velvilligst har svaret mig paa mine henvendelser, og laant mig gamle foto til affotografering. Der kan nemt indsnige sig fejl hist og her. Men jeg har gjort mig saa megen umage som mulig, for af fejlene skulde blive de færrest mulige.

En tak skal der lyde til Thorvald Aabrandt , der velvilligst har overladt os hans optegnelser om Dørken Slægten. 

Med tilladelse fra Jens Kristian Larsens søn har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.