Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Den MATFELDTske Arvesag" af Th. Hauch-Fausbøll, 1927

Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

I 1927 fik han i "Vejle Amts Aarbog" optaget en artikel: "Den Matfeldske Arvesag" med udgangspunkt i Conrad Matfeldt, der menes født ca. 1691 i Bremen og døde i Fredericia i 1767.

Artiklen er udgivet som et lille hæfte på 12 sider, der indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet hæftet til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.