Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Slægten MEYER" af H. B. Krenchel, 1892

Henrik Bertel Krenchel (1872-1946) var født i Korsør som søn af en skibsfører. Han blev cand. jur. i 1898 og fik ansættelse som fuldmægtig i Direktoratet for Grønland. Senere ses han som kontorchef i Ministeriet for Handel og Søfart. I 1892 fik han udgivet "Stamtavle over Slægten Meyer". Han omtaler sig selv på side 9 og indleder med:

Naar jeg i denne stamtavle ikke har lagt nogen særlig vægt paa den ældre del af slægten, da er dette dels begrundet i, at der findes en ældre stamtavle, udarbejdet af Lengnick i c. 1858 (»Stamtavle over Familierne Jørgensen og Schiødte«), som indeholder det, der findes paa pag. 4 indtil A, dels at anledningen til udarbejdelsen var et dødsfald, som gjorde en hurtig fuldførelse ønskelig. Da Lengnicks stamtavle var i højeste grad mangelfuld og fejlagtig, har en fuldstændig omarbejdelse af alle navne og datoer fra det sidste aarhundrede været nødvendig, hvorfor jeg dels har maattet foretage en rejse til Stege, dels maattet søge oplysninger hos alle grene af den nulevende slægt; en mængde attester fra omtalte dødsbo ere beredvilligt stillede til min disposition ved hr. fuldm. Olsen, som velvilligst har lovet at læse korrektur paa hele stamtavlen. Jeg bringer herved saavel ham som alle andre, der have bistaaet mig, min hjærteligste tak. 

 

                                                                                            Udgiveren.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.