Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "MARSVIN" [af Anders Thiset], 1904

Anders Thiset (1850-1917) blev født i København som søn af en kvartermester. Han fik ikke nogen akademisk uddannelse, men blev en meget anerkendt geneolog, der især beskæftigede sig med adelens forhold. Han beklædte stillinger som assistent ved Gehejmearkivet og senere arkivsekretær i Rigsarkivet og var i spil som mulig rigsarkivar, da denne stilling skulle besættes i 1903.

I 1904 fik Thiset optaget sin artikel om Marsvin-slægten i Danmarks Adels Aarbog. Et særtryk af artiklen er scannet af Det Kongelige Bibliotek. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.