Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten MEULENGRACHT : Den ældre og den yngre linie" af Oscar Meulengracht, 1955

Bogen indledes med: 

FORORD

 

Gennem et langt liv - lige fra sin studentertid til sin død som 80-årig - har vor fader, provst Oscar Meulengracht, syslet med studier over sin slægts historie.

Hans undersøgelser bærer præg af en ikke helt almindelig omhyggelighed, pålidelighed og grundighed, der har vakt uforbeholden faglig anerkendelse og beundring hos genealogiske eksperter som Th. Hauch-Fausbøll og von Antoniewitz, med hvem Hauch-Fausbøll i de sidste år før sin død stod i et intimt samarbejde. Begge de nævnte genealoger har - uafhængigt af hinanden - gennemgået, revideret og suppleret faders undersøgelser og resultater. De ændringer og tilføjelser, der er blevet resultatet heraf, er imidlertid relativt små, og det er således i det store og hele faders arbejde, der ligger til grund for nærværende lille skrift om slægten Meulengracht, der efter samtidige vidnesbyrd og kilder er kommet her til landet fra de lutherske Nederlande i slutningen af femtenhundredtallet.

Slægtens antecedentia i dens oprindelige hjemland er ubekendte og ikke forsøgt oplyste. Meget tyder på, at den har hørt til blandt den velhavende og betydende del af handelens og industriens folk. Det ville måske være en interessant opgave for yngre generationer at fordybe sig i undersøgelser med hensyn til vor indvandrede stamfaders oprindelse og afstamning.

Med hensyn til det anvendte sprog har vi med velberåd hu i alt væsentligt bibeholdt faders ejendommelige, kraftfulde udtryksform og ordvalg, undtagen hvor hans trang til fordanskning og sprogrensning har ført ham lidt for langt ud.

 

December 1955.

Svend Meulengracht.         Jens Meulengracht.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.