Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "De danske MAJORATER. En genealogisk Haandbog" af F. Krogh, 1868

Ferdinand Christian Hermann v. Krogh (1815-1891) kom til verden på Favrvrå i Tyrstrup ved Haderslev som søn af en ritmester. Han blev student fra Husum og tog slesvigsk juridisk eksamen i Kiel. Efter at have beklædt flere forskellige offentlige embeder, blev han i 1864 fordrevet og begyndte herefter en omfattende forfattervirksomhed af bl.a. genealogiske håndbøger. I 1868 fik han udgivet "De danske Majorater. En genealogisk Haandborg", der indeholder adskillige slægtstavler over den danske adel. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.