Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Biskop RASMUS MØLLER's slægt" af Lise Lund, 1969

Rasmus Nielsen Møller (1763-1842) kom til verden på "Stoustrupgaard" ved Fredericia som søn af gårdejeren. Han fik en teologisk uddannelse, og efter flere præstekald blev han biskop over Lolland-Falster.

Lise Marie Perch Møller (1921-2016) var født i Brande som datter af en overbanemester. I 1941 blev hun viet til Erik Harald Lund. I en årrække var hun bestyrelsesmedlem/kasserer for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie, og hun var medstifter af og mangeårig formand for Slægtshistorisk Forening i Odense. Som anerkendelse for sin indsats for kulturlivet blev hun hædret med ridderkorset af Dannebrog. 

I 1969 fik Lise Lund udgivet "Biskop Rasmus Møllers Slægt". Hun omtaler sig selv på side 78 og indleder med:

FORORD

 

Denne ajourførte og reviderede udgave af stamtavlen over biskop Rasmus Møllers slægt er blevet til i samarbejde med de odenseanske familiemedlemmer, fru Else Jacobsen, pastor Niels Aage Barfoed, kontorchef Anders Møller, overlæge, dr. med. Poul Martin Møller og overlæge Thor Sodemann, uden hvis hjælp og støtte, jeg ikke havde turdet gå i gang med arbejdet.

Mange andre af slægtens medlemmer har været særdeles hjælpsomme, skal jeg fremhæve enkelte, må det blive Irs. Ole Gottschau, fru Johanne Møller, revisor Nils Perch Møller og apoteker Georg Sodemann.

En helt uvurderlig hjælp har jeg fået af afdelingsbibliotekar, mag. art. Drude Lange, der bl. a. har skrevet en meget stor del af fodnoterne. Vi håber, at disse må inspirere læserne til at søge yderligere oplysninger om slægtens medlemmer i de mange trykte kilder. Præster er lidt mere udførligt behandlet end andre, hvilket vel er undskyldeligt i en præstesiægt.

Professor, dr. phil. Brøndum-Nielsen og Børkop bibliotek har været så venlige at låne os klichéer og billeder. Tak til alle for god hjælp, ikke mindst til arkivar, cand. mag. Hans Worsøe, der har stået bi med råd og dåd.

Når det meget anerkendte system med generationsvis opstilling ikke er brugt, er det fordi, man har ønsket, at bogen skulle ligne stamtavlen af 1938 mest muligt i opstilling. Men i øvrigt er der foretaget mange rettelser både i stoffet fra nyere tid og navnlig i det stof, der omhandler de ældste generationer. Beretningen om slægtens ældste led var i den gamle bog skrevet på grundlag af J. J. Ravns artikler i Vejle Amts Årbog, der har vist sig temmelig unøjagtige. I samme bog, årgang 1954, har Arne Sundbo korrigeret Ravn, hvorved trådene er blevet redet rigtigt ud, men tingbogs-henvisningerne er ikke korrekte.

Systemet i denne bog er således:

Tallet i venstre margin viser tilbage i slægten, det efterfølgende bogstav angiver descendentens plads i søskendeflokken.

Tallet til højre viser fremad i slægten og angiver under hvilket tabelnummer, descendenten kan findes efter at have stiftet familie.

Stort bogstav foran et navn betyder adoptiv- eller stedbarn.

Ved hjælp af cirklen bag i bogen kan man se, hvilken generation, man tilhører, og hvordan descendenternes indbyrdes familieforhold er. Tallene i de små cirkler svarer til bogens tabelnumre. Centrum I henviser således til tabel I, Rasmus Møller, der er fjerde generation af slægten.

I de tilfælde, hvor descendenter ikke besvarede det tilsendte spørgeskema, eller besvarelsen var mangelfuld, stammer oplysningerne fra offentligt tilgængelige kilder.

Hvad der er medtaget om de ældste led, kan verificeres gennem arkivmateriale. Jeg tror, at der stadig ved ihærdig søgen vil kunne findes flere oplysninger og for at lette arbejdet for min efterfølger, henlægger jeg hele mit materiale i Landsarkivet for Fyn, hvor interesserede vil kunne benytte det.

 

                Odense, marts 1969.

Lise Lund.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.