Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "MOGENS, HANNE og KIRSTEN MÜLLER's Aner" af D. Müller, 1957 og 1969

Georg Detlev Christopher Müller oplyser om sig selv på bogens side 8: Født 20.4.1899 i Hamburg, Dr. phil 1928. Professor i plantefysiologi i København 1935. Medstifter af Akademisk Kursus 1924-1948.

I 1957 fik han udgivet "Mogens, Hanne og Kirsten Müller's Aner", som han indleder med: 

FORORD

 

Oprindelig havde jeg kun tænkt at samle billeder af saa mange som muligt af mine børns aner. Var jeg blot begyndt nogle aar tidligere, kunde endnu adskillige af de gamle portrætter være blevet reddet. Da nu billederne var samlet, gav det sig af sig selv at supplere med oplysninger ogsaa om de aner, hvis navne er bevarede, men hvis udseende ingen mere kan erfare. Derved viste det sig, at der forelaa en del trykt stamtavlemateriale, ukendt for de nulevende i slægten.

Anerne er nummererede efter Ottokar Lorenz" System. Tælleren i anebrøken angiver antallet af aner i den paagældende anegeneration, nævneren anens løbenummer indenfor generationen. Alle mandlige aner har ulige løbenummer. Hvis nævneren udgør det halve eller derunder af tælleren, tilhører anen den fædrene halvdel, ellers den mødrene. Tælleren 16 er 4. anegeneration, tælleren 32 er 5. anegeneration o. s. v. Tælleren 32 768 er 15. anegeneration, længere tilbage naar denne anetavle ikke. Det er til omkring aar 1400, dronning Margretes tid.

Forsidens vaaben er først anvendt af 16/1 pastor Diderich Muller, 1780 - 1845, i Gram, og indregistreret for hans mandlige agnater som nr. 19 i Heraldisk Selskabs vaabenrulle. Skjoldet sølv, deri tre langstilkede røde roser sammenbundet med en rød sløjfe. Hjælmmærke: tre langstilkede røde roser. Hjælmklæde: indvendig sølv, udvendig rødt.

 

                              DOSSERINGEN 48st.th. - KØBENHAVN, DEN 31. AUGUST 1949.

                                                                          D. Müller

I 1969 udkom et lille opfølgningsbind. Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet de to dele til søgbare PDF-filer, der er overført til slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

I

II