Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SVÆRKE-Slægten" af Ketty Lykke Jensen, 2003

Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2003 fik hun udgivet: "Sværke-Slægten", som indledes med: 

Forord:

 

Nærværende bogs tilblivelse er muliggjort ved en meget stor hjælpsomhed fra medlemmer af slægten Sværke, og der skal udtrykkes en taknemmelighed herfor.

Endvidere skal det pointeres, at forfatteren Helene Stranges bøger om slægten Sværke ikke beskriver virkelige begivenheder i denne slægt, men er fremragende tidsskildringer, som det kunne have foregået såvel i denne slægt som hos andre.

Det er mig bekendt, at der findes mindst 3 andre Sværke-slægter på Falster end den her beskrevne. Det har indtil nu ikke været muligt at finde forbindelsesled imellem bogens Sværke-Slægt og disse andre, udover hvad der forekommer af indgiftede personer.

Dog er 2 af de nævnte Sværke-slægter så talrig og omfattende, at jeg har ment det rimeligt at udarbejde en bog om hver af disse.

 

Eskilstrup 2003.
Ketty Lykke Jensen

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage 9. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 35 sider kan lånes på biblioteket via dette link.