Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Sjællands Stifts Degnehist. Et Bidr. til de svundne Aarh. Personal- og Kulturhist." af A. Petersen, 1899

Anders Petersen (1827-1914) kom til verden i Bjæverskov på Østsjælland og blev først udlært som væver. Som 28-årig dimitterede han som lærer og etablerede sig i Vallø. Efter en tidlig pensionering dyrkede han sin interesse for lokal- og personalhistorie og fik udgivet flere anerkendte værker, bl.a. i 1891: "Sjællands Stifts Degnehistorie. Et Bidrag til de svundne Aarhundreders Personal- og Kulturhistorie". 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Slægtsforskernes Bibliotek har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.