Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Biografier og Portrætter af Studenterne fra MDCCCLXXXIII [1883]" af Chr. Ottesen, 1908

Chr. Ottesen fik støtte fra Genealogisk Institut til at samle materiale til udgivelsen af denne studenterfortegnelse med biografier og portrætter før og nu af studenterne. Han skriver bl.a.: 

Af samtlige 315 Studenter fra 1883 (heri indbefattet 1 fra Reykjavik, der tog Eksamen i Oktober 1883, og 5, der tog Sygeeksamen i Januar 1884) var 221 fra Skolerne i Kongeriget, 74 fra Reykjavik, og 80 blev privat dimitterede, heriblandt Aarets 4 kvindelige Studenter. Af de 315 Studenter tog 67 teologisk Embedseksamen (hvoraf dog 5 fra Præsteskolen i Reykjavik), 63 juridisk, 49 medicinsk (heraf 1 ved et amerikansk Universitet), 29 Skoleembedseksamen (heraf 6 Magisterkonferens), 5 polyteknisk, 4 statsvidenskabelig Embedseksamen, 12 tog Premierløjtnantseksamen, 77 nøjedes med Filosofikum, og 6 gik ikke videre efter Artium; 2 har efter Filosofikum taget Tandlægeeksamen, 8 Translatøreksamen; 2 var exam. pharm. inden Artium, 3 exam. jur., og 13 havde ligeledes før Artium bestaaet almindelig Skolelærereksamen. 15 har disputeret for Doktorgraden: 1 Dr. jur., 7 Dr. phil. (heraf 1 ved Universitetet i Wien) og 7 Dr. med., og endelig har 3 (deraf 2 Doctores) faaet Universitetets Guldmedaille. — 11 afgik ved Døden inden Embedseksamen og 36 efter denne; om 2 har det ikke kunnet nøjagtigt oplyses, om de er levende eller døde, saaledes at det samlede Antal døde er 47 (49).

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.