Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Af RUD. BAY's efterladte Papirer" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1920-21

David Vilhelm Rudolph Bay (1791-1856) kom til verden i København som søn af en assistent ved hof- og stadsretten. Han var knap syv år, da han begyndte at få violinundervisng. Som 17-årig blev han student  og påbegyndte teoligiske studier, men han brugte mere tid på musikken og forsøgte sig som komponist. Da han ikke troede på musikken som levevej, blev han i 1815 volontør i Det udenrigske Departement og 1816-1831 konsulatssekretær i Algier. Under sit ophold i Algier komponerede han bl.a. melodien til "Vift stolt paa Kodans Bølge", som er den kendteste af hans sange. Efter hjemkomsten blev Bay udnævnt til kammermusikus og i 1834 til titulær professor.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1920-21 fik de udgivet "Af Rud. Bays efterladte Papirer" i tre bind nr. XXXII, XXXIII og XXXIV. Jeg har scannet de tre bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

I: Sentimentalsk Rejse gennem Europa til Algier 1816

II : I Algier og Italien 1816-21

III : Musikalsk Reise 1842-43