Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

December 2022:

"LANGELAND : Udvikling og Erhvervsliv indtil 1943" af Tage Heft, 1943

"Selskabet POLYHYMNIA gennem 100 Aar : 1815 - 14. Januar - 1915" af Torkil Baumgarten, 1915

"Danske Sæder og Skikke : En Undersgelse af Livet i en dansk Købstad før og nu" af Tage Heft, 1943

"Ansigter fra HEDEN  skildret i Ord og Billeder" af Tage Heft, 1940

"FREDERIKSHAVN : Udvikling og Erhvervsliv" af Tage Heft m.fl., 1944

"ESBJERG : Udvikling og Erhvervsliv" af Tage Heft m.fl., 1944

"THISTED og THY : Udvikling og Erhvervsliv" af Tage Heft m.fl., 1943

"BORNHOLM : Udvikling og Erhvervsliv" af Tage Heft m.fl, 1944

"HERNING : Hammerum Herred" af Tage Heft m.fl, 1943

November 2022:

"ERNST BORCK : Elevminder" af Georg Bruun, 1926

"KLITFOLK : Langs Vestkysten fra Skagen til Sønderho" af Tage Heft, 1941

"VESTJYSKE SKILDRINGER" af Torben Klinting, 1925

"V. C. S. TOPSØE og Godsejerne" af Th. Graae, 1881

"To Portrætter fra KOLDINGHUS [Dronning Dorothea og Caspar Markdaner]" af Georg Bruun, 1931

"HANS SNEEKLOTH. Mindeblade paa 100 Aarsdagen for hans Fødsel" af Georg Bruun, 1912

"BRANDORFFS GAARD i KOLDING" af Georg Bruun, 1934

"Den danske Skole og de Collinske Skoler i KOLDING" af Georg Bruun og Niels Jacobsen, 1939

"KOLDINGS GAMLE LAV" af Georg Bruun og Niels Jacobsen, 1940

"KOLDING BYS SEGL og VAABEN" af Georg Bruun og Niels Jacobsen, 1938

"Halvtreds Aar : Blade af KOLDING LATIN- og REALSKOLES og KOLDING HØJERE ALMENSKOLES Historie 1880-1930" af Georg. Bruun, 1930

"KOLDING LÆRDE SKOLES Historie" af Parmo C. Tang Petersen, 1914

"VEJLE AMTS HØJERE REALSKOLE i KOLDING 1856-1880" af Georg Bruun, 1925

"DE KONGELIGE DANSKE RIDDERORDENER : 15. November 1863 - 1903" og "Supplement 1908" ved H. F. Grandjean m.fl., 1903-08

"KOLDING HØJERE ALMENSKOLES MAJFEST" af Georg Bruun, 1924

"KOLDING LÆRDE SKOLE (1542-1856)" af Georg Bruun, 1936

"JENS PETER WISSING : En Koldingborger" af Georg Bruun, 1925

"DRONNING DOROTHEAS SKOLEHUS : Bidrag til KOLDING LÆRDE SKOLES Historie 1537-1725" af Georg Bruun, 1928

"KOLDING før 1700 : En Hjemstavnsbog" af Georg Bruun, 1933

"Vejviser og Adressebog for RANDERS KJØBSTAD, 1881" ved J. Schuster, 1881

"Veiviser og Adressebog for RANDERS KJØBSTAD, 1871" ved J. Schuster og A. Rasmussen, 1871

"I røg og damp" : fra bondelandsby til stationsby : op- og nedture for to landsbyer i VISSENBJERG SOGN" af John Jakobsen, 2019

"FRITZ JÜRGENEN og hans Tegninger" af Nicolaj Bøgh, 1897

"BRENDEKILDE : Liv og værk" af Anne Christiansen, 2021

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder" af Bering Liisberg m.fl., 1904-10

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : KØBENHAVN" af Bering Liisberg m.fl., 1904-07

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : KOLDING" af Bering Liisberg m.fl., 1905

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : FREDERICIA" af Bering Liisberg m.fl., 1905

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : ESBJERG" af Søren Alkærsig m.fl., 1905

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : VEJLE" af Bering Liisberg m.fl., 1905

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : RANDERS" af Bering Liisberg m.fl., 1905

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : HORSENS" af Bering Liisberg m.fl., 1904

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : AALBORG" af Bering Liisberg m.fl., 1904

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : AARHUS" af Bering Liisberg m.fl., 1904

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : ASSENS" af William Norvin, 1910

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : SVENDBORG" af Bering Liisberg m.fl., 1910

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : ODENSE" af Bering Liisberg, 1904

"Mindeord om Lærer J. ANDERSEN - Nr. Nebel" ved Torben Klinting, 1931

Oktober 2022:

"Minder fra min Lærergerning i Vestjylland" af TORBEN KLINTING, 1914

"Fra JYLLANDS VESTKYST" af Torben Klinting, 1930

"AARHUS THEATER: Dets Tilblivelse og dets Arbejde : Udgivet som Festskrift af Aktieselskabet Aarhus Theater i Anledning af 25. Aarsdagen for Theatrets Åbning" af Albert Bayer, 1925

"Seks Rektorer : Skildringer fra KOLDING LÆRDE SKOLE 1800-1856" af Georg Bruun, 1927

"DE DANSKE ØER. Illustreret Reisehaandbog" ved P. V. Grove, 1871

"KJØBENHAVN. Illustreret Reisehaandbog" ved P. V. Grove, 1871

"FYEN og JYLLAND. Illustreret Reisehaandbog" ved P. V. Grove, 1870

"Slægten BAYER : Biografisk Slægtsregister over Blomstermaler Johann Christoph Bayer's Efterkommere" af Albert Bayer, 1912

"Moderne Profiler" af TH. GRAAE, 1892

"UWE JENS LORNSEN : En politisk historisk Studie" af Th. Graae, 1891

"[Professor] CHRISTIAN FREDERIK INGERSLEV (1803-1868). Nekrolog." af F. E. Hundrup, 1868

"Justitsraad CHRISTIAN HANSEN, Ridder af Dannebroge, Stiftsskriver og Forvalter ved Roeskilde Domkirke - En Nekrolog" af F. E. Hundrup, 1854

"Stamtavle over Familien MØNSTER" af F. E. Hundrup, 1861

"Biographiske Efterretninger om de fra SLAGELSE LÆRDE SKOLE til Universitetet dimitterede Disciple" af F. E. Hundrup, 1863

"Præster ved ROESKILDE DOMKIRKE efter Reformationen" ad F. E. Hundrup, 1867

"Brudstykker af Karoline og Frederiks liv og slægt" af POUL ANKER NIELSEN, 2017

"Brudstykker af Ane Marie & Jens Carl's liv & slægt" af POUL ANKER NIELSEN, 2020

"Brudstykker af Katrine & Martins liv & slægt" af POUL ANKER NIELSEN, 2016

"Brudstykker af Marie og Laurits' liv og slægt" af POUL ANER NIELSEN, 2018

"HUMLEN - et glemt folkemusikinstrument fra SØNDERHO på FANØ" af Per Hofman Hansen, 2018

"VOGTERHUSET i SNEUM - mit barndomshjem" af Olga Pedersen, 2018

"FASTER MAREN og feriedrengen KURT [HANSEN 1933-1999]" af Andreas Bruun, 2018

"Fra ABSKOWGARTH til ASKOVGÅRD" af Lars Grundvad og Nick Schaadt, 2018

"En vestjysk rejsedagbog [ANDREAS CHARLES de TEILMAN 1786-1852]" ved Carsten Teilman Hald, 2018

"SALTRAFFINADERIET i RIBE" af Søren Mulvad, 2018

"Fortællinger fra ALLERUP-TJÆREBORG" af Niels Andersen, 2018

"ESBJERG HAVN og BY - de første år" af Vilhelm Brage Michelsen, 2018

"TURISTFORENINGEN for VARDE og OMEGN 1943-1962" af Mariann Ploug, 2017

"Den Conradske brevsamling - Hilsen fra Argentina [CONRAD BRUNSGAARD JENSEN 1904-2007]" af Knud Andreasen, 2017

"En rejse og et bryllup [HANS BRUNSGAARD 1888-1964]" af Hans N. Brunsgaard, 2017

"RIBE's CIKORIEFABRIKKER" af Søren Mulvad, 2017

"Ny havn ved ESBJERG KLEVE - en dristig beslutning" af Vilhelm Brage Michelsen, 2017

"H. F. FEILBERG, en ny tids præst i BRØRUP-LINDKNUD SOGNE" af Andreas Bruun, 2017

"VEJEN's middelalder" af Lars Grundvad og Janne Krøtel, 2017

"ELKÆRHØJ - myter og realiteter omkring et middelaldervoldsted" af Dorthe H. Kristiansen m.fl., 2017

"TURISTFORENINGEN for VARDE og OMEGN" af Mariann Ploug, 2016

"Slaverne kommer! - træk af DEN JYSKE SLAVEKRIG 1848" af Søren Manøe, 2016

"ULSLO - en lokalitet i BORDRUP KLITPLANTAGE" af Palle Uhd Jepsen, 2015

"JACOBINE EILSCHOU's dagbog 1845-1855" af Carsten Teilman Hald, 2015

"JOHAN SIGISMUND SCHMIDT - sognepræst i Grindsted-Grene Pastorat 1840-50" af Mogens Jensen, 2015

"Engvandringskanaler i ALSLEV SOGN" af Hans Ole Villadsen, 2014

"Lidt om RIBEEGNENS DIALEKT" af Søren Mulvad, 2014

"SVEND AAGE HANSSEN - læge, organisator og socialmediciner i Esbjerg og Ribe Amt" af Aja Høy-Nielsen, 2014

"BYRÅDSVALGET i VARDE 1917" af Ole Nørskov Nielsen, 2014

"Om TORBEN KLINTING [1852-1940] og hans forfatterskab" af Magne Juhl, 2013

"REGENSEN i RIBE" af Søren Mulvad, 2013

"MAREN ESKELDSDATTER : Vestjyske adelsbønder i 16-1700 årene" af Olga Pedersen, 2013

"En lille beskeden kvitteringsbog [ARVEFÆSTEGÅRD i VIBÆK, ALSLEV SOGN]" af Hans Ole Villadsen, 2013

"Fra Jyllands brune heder til landet over havet" af MAREN MADSEN CHRISTENSEN [1872-1965], 2012

"Jord eller blæk? Et kulturhistorisk portræt af 2 VESTJYSKE BONDELÆRERE" af Niels Kayser Nielsen, 2012

"Fortællingen om DAGNY OLESEN - Vardes første sabotør" af Knud Andreasen, 2012

"Almue i Vestjylland - og dog : Min vestjyske familie og nogle tanker om - og eksempler på - geografisk og social bevægelighed" af KNUD PRANGE, 2012

"Legatstifteren THERKEL JØRGENSEN [1925-2001]" af Søren Mulvad, 2011

"Statskonsulent K. HANSEN [1858-1941] : En af landbrugets mænd og hans bøger" af Birgit Juul Kristensen, 2011

"FDF i RIBE i 50 år" af Søren Mulvad og Erik Brandt-Christensen, 2011

"Da RIBE JERNSTØBERI flyttede østpå ..." af Merete Bo Thomsen, 2011

"Mergelgravning i ÅRRE og omegn" af Svend Mose Poulsen, 2011

"NYMINDEGABMALERNE - Om malerkolonien i Nymindegab ca. 1880-1960" af John V. Jensen, 2011

"Om TELEGRAFSTATIONEN i RIBE" af Søren Mulvad, 2010

"RIBE BOLIGFORENING : Rækkehusene på DROST PEDERSVEJ" af Flemming Christensen, 2010

"På gengroede stier - en slægtshistorie fra VESTER VEDSTED / HVIDING" af Camilla Post, 2010

"Døden skal have en årsag - også for slægtsforskere [ESBJERG LÆGEDISTRIKT]" af Aja Høy-Nielsen, 2010

"VARDE's store arbejdsplads [VARDE STAALVÆRK] og den tyske Værnemagt" af Knud Andreasen, 2010

"TØRVEGRAVNING i BÆKKE MOSE under Anden Verdenskrig 1940-1945" af Chr. Oxlund, 2009

"Forsøg på SMUGLERI over KONGEÅEN langfredag nat 1771 : Og en efterfølgende vidtløftig kommissionssag med mange slægs- og lokalhistoriske oplysninger" af Magne Juhl, 2009

"SNEUM Å og vadested ved NYBRO : Lidt om historien og de sidste spor af et gammelt vadested" af Inge Nybro Laugesen, 2009

"GRIMSTRUP - on my mind" af Johs. Nørregaard Frandsen, 2008

"Afholdslogen »Støt os Vel« i BRAMMINGE" af Olga Pedersen, 2008

"VALDEMAR NIELSEN [1871-1965] - den republikaner degn fra BRYNDUM" af Karsten Eskildsen, 2008

"Købstadslatin eller natinalromantik? - INDBYGGERBETEGNELSER i VARDE KOMMUNE" af John V. Jensen, 2008

"Den seneste offentlige HENRETTELSE i RIBE" af Søren Mulvad, 2008

"AASTRUP SOGN i besættelsestiden 1940-1945" af Olga Pedersen, 2007

"RIBE og STORKEN 1899-2005" af Christina Balslev Jespersen, 2007

"Besættelsen oplevet fra Sømandshjemmet NY HAVN" af Verner Gorridsen, 2007

"En barndom på ESBJERG HAVN 1930-1948" af Verner Gorridsen, 2006

"LAURIDS ROSENDAHL [1879-1959] - en ildsjæl i fangenskab" af Lars Ulrik Thomsen, 2006

"Erindringer fra BÆKKE MOSE" af Anders Jul Kristensen, 2006

"KYSTSANATORIET i HJERTING - børn genem 90 år" af Aja Høy-Nielsen, 2006

"Barndomserindringer fra SNEUM" af INGE NYBRO LAUGESEN, 2006

"Gestapochef i ESBJERG" af Henrik Lundtofte, 2006

"Humandskonen og diterinden - PETRA BECH BJERRUM, Tanderup [1916-1978]" af Uwe Dall, 2006

"AASTRUP KRO" af Olga Pedersen, 2005

"En hyrdedrengs erindringer [THOMAS CHRISTIAN JENSEN 1863-1946]" af Olga Pedersen, 2005

"Tjæreborgpræsten - EJLIF EGON RICHARDT SØNDERGÅRD KROGAGER" af Ejvind Sørensen, 2005

"Træk af JERNE SKOLES historie" af Ahlmann Nielsen, 2005

"Da Københavnerpigerne kom til HJERTING - PIGEKOLONIERNE 1925-1984" af Aja Høy-Nielsen, 2005.

"Skomagerpolka på toppede brosten : Noget om SKOMAGERE i det gamle RIBE" af Søren Mulvad, 2005

"Anne Marie Olesdatter : FATTIGVÆSENET i JERNE-SKADS SOGN I 1800 tallet" af Gerda Kjær, 2005

"ESBJERG HAVN og fynske grundtvigianere" af Johs. Bredmose Simonsen, 2005

"En gårdbrand i ROUST - en social tragede" af Søren Manøe, 2005

"Vandrerhjemmet SOLFANG, HENNE STRAND" af Henrik Præstholm, 2005

"VEJEN PRÆSTEGÅRD - det tabte paradis" af Olav C. Lindegaard, 2004

"Erindringer om LYDUM MØLLE og dens beboere" af Evald Brønd, 2004

"Et embedsmandshjem [borgmester JENS ALBRECHT FREDERIK BAGGER] i VARDE 1854 til 1880" af Kamma Struwe, 2004

"THUDEslægten fra Vilslev i Arizona" af Roll Præstegaard, 2004

"Det vigtigste fra KJÆRGÅRD : En vestjysk herregårdsauktion 1828" af Carsten Teilman Hald, 2004

"HJERTINGHJEMMET - et rekonvalescenthjem for Kvinder af den arbejdende og tjenende Klasse 1924-1931" af Aja Høy-Nielsen, 2004

"»Tro og Agtsom« - 38 år som landpostbud [NIELS CLAUSEN FEDDERSEN 1873-1955]" ved Uve Dall, 2004

"Et værtshusdynasti i ESBJERG [MARGRETH og HELGE PLOUG]" af Jørgen Andersen, 2003

"»Mit Forsamlingshus« : FØVLING FORSAMLINGSHUS" af Sven Ernebjerg Tygesen, 2003

"Et besøg i ÅSTRUP og RIBE først i 1800-årene" af Lago Matthias Wedel og Søren Manøe, 2003

"Om præsten Chr. Nielsens gravsten i JERNVED KIRKE" af Magne Juhl, 2003

"Erindringer af CHRISTIAN GRAVESEN [1830-1911], Houstrup, Henne Sogn" ved Søren Manøe, 2003

"RIBEEGNEN på tinge - en grænselandskreds" af Verner Bruhn, 2003

"ENDRUP MØLLEKRO" af Vagn Husted, 2003

"HØLLED [LUNDE SOGN] - et helvedes sted!" af Peder Gammeltoft, 2002

"Godt klaret, Marie [ANNE MARIE NIELDATTER, kaldt Marì Vævers 1790-1876]" af Sven E. Tygesen, 2002

"På TOBAKKEN i ESBJERG i et kvart århundrede" af John T. Lauridsen, 2002

"Skibsfører ANDERS BERTHELSEN HANSEN [1845-1929] fra Fanø" af Søren Manøe, 2002

"POUL LA COUR's forsøgsmølle og mølleforsøgene i ASKOV" af Steffen M. Søndergaard, 2002

"Breve fra VILSLEV PRÆSTEGÅRD 1852-1861" ved Carsten Teilman Hald, 2002

"Eva Bayer og juletragedien i OKSBØL" af Arne Gammelgaard, 2001

"Teglværksliv i ESBJERG i 1890'erne : Nogle erindringer af Søren Vasegaard" ved John T. Lauridsen, 2001

"VARDE på tinge" af Verner Bruhn, 2001

"Den kloge kone, Sine i STAUSKJÆR og hendes søn Store Hans i OUTRUP" af Olga Pedersen og Anne Marie Riber, 2001

"Stednavne i VESTER HORNE HERRED : En rejse gennem tid" af Peder Gammeltoft, 2001

"Erindringer fra THORSTRUP PRÆSTEGÅRD 1907-1914" af Knud Høgsbro Østergaard v/Hans Henrik Høgsbro Østergaard, 2001

"VARDE's sidste rettersted" af Poul Vestergaard, 2000

"TOLDERGÅRDEN i FOLDINGBRO" af Mogens Lorentsen, 2000

"Breve fra JUST KNUDSEN JUSTESEN : En ung Veerst-mands breve fra en dramatisk rejse til Amerika i 1889" ved Magne Juhl, 2000

"CENTRALHOTELLET - hotellet på ESBJERG TORV" af Kirsten Bjerg, 2000

"KLATTERUP - erindringer fra et arbejderkvarter i ESBJERG i 1950'erne" af John T. Lauridsen, 2000

"Dannebrogsridder i bare fødder : JENS MADSEN TERKELSEN [1864-1953]" ved Ejvind Sørensen, 2000

"LIGBÆRERLAUGET i RIBE" af Søren Mulvad, 2000

"SKJOLDBJERG : Kartoffeltyskere og hedekolonisering" af Laust Kristensen, 2000

"Den barske virkelighed : Daniel Danielsen, BILLUND fortæller om dagligdagen i sidste halvdel af 1800-tallet" ved Ingrid Schmidt, 1999

"De tyske gravflytninger 1958-1968 [til OKSBØL]" af Finn Riber Jensen, 1999

"BENNEDSEN - købmand og sognerådsformand [i Lunde ved Nørre Nebel]" af Henning Nielsen, 1999

"Arkitekt, bygningsinspektør JOHANNES MAGDAHL NIELSEN 1862-1941" af Åge Jensen, 1999

"En gravsten tegnet af Thorvald Bindesbøll : En historie om en gravsten på JERNVED KIRKEGÅRD og personerne bag set i lokalhistorisk sammenhæng" af Magne Juhl, 1999

"RIBE AMTS SYGEPLEJESKOLE 1958-1986" af Ida Andersen, 1999

"Af ESBJERG SEMINARIUM's historie" af Jens Chr. Nielsen m.fl., 1999

"Ung i DSU i 1930'ernes krise- og brydningstid" af SIGURD BORCH [1910-2001]" 1999

"BØRNEHJEMMET i BRAMMING 1913-1975" af Olaf Bak, 1999

"OKSBØLLEJREN - barselsstuen for Sonnenberg-ideen" af Hildegard Mellerup, 1999

"Livet i »SØNDERTOFT« [ved HO BUGT] omkring 1930" af Gunnar Bloch Gregersen, 1998

"ELIAS HANSEN [1886-1967], skovløber ved Ribe Plantage" af Ejvind Sørensen, 1998

"Mett Lasses [METTE JENSDATTER 1768-1829] - den rige enke i Okholm" af Svend B. Troelsen, 1998

"Træk af liv og virke på stadsingeniørens kontor i ESBJERG 1942-1988" af Hjalmar Sonne, 1998

"Kodreng i Hunderup i 1940erne »...ude at tjene som 10-årig - hjemlængsel og hårdt arbejde«" af ERNST JENSEN, 1998

"KRISTIAN APPEL og Grænseefterskolen i HOLSTED" af Poul B. H. Rosendahl, 1998

"Conrad Wedels gård bliver til Gæstgivergården Sorgenfri : En RIBE-ejendom ved Sønderport gennem 2-300 år" af Jørgen Peter Jørgensen, 1998

"Jeg SAMUEL NICOLAUS CLAUDIUS [1719-1771] ... - et særegent gravmæle" af Agner Frandsen, 1997

"I optikerlære i Berlin under besættelsen" af C. J. GOMARD [1919-2007], 1997

"Der blev skrevet kirkehistorie på FANØ" af Jørn Martinsen, 1997

"Gøgeungen ESBJERG - ny by mellem gamle" af Verner Bruhn, 1996

"Journalistliv i ESBJERG omkring 1950" af Søren Bertelsen, 1996

"Erindringer fra ESBJERG HAVN" af Tage Alstrup, 1996

"Begravelsesskikke i RIBE AMT : Inden for kirkegårdens port" af A. M. Futtrup, 1995

"En nybyggerby og dens borgerforening - noget om BRAMMING i årene 1895-1916" af Olaf Bak, 1995

"Erindringer fra 1939-1945" af Aksel Jensen, 1995

"Glædestimer og frimandskår : Befrielsessommeren i Esbjerg" af Niels Wium Olsen, 1995

"Redningsmedalje til bondesøn fra Vilslev og senere læge i Tømmerby og Bramminge [PEDER ANDERSEN 1835-1884]" af Magne Juhl, 1994

"Smede og stenhuggere i TJÆREBORG" af Jens Kusk, 1994

"Militair og Feltlivet, saaledes som jeg selv har levet og erfaret det i Aarene 1862, 1863 og 1864" af HANS FRANDSEN [1838-1919], 1994

"Sømand langt fra Esbjerg [GEORG HALVOR NIELSEN 1921-1946]" af John T. Lauridsen, 1994

"En Oldsamler - CHRISTEN SØRENSEN BILLUM [1794-1869]" af Peter Pentz, 1994

"OKSBØLLEJREN - Eventyrets land" af Ib Nielsen, 1994

"Begravelsesskikke i RIBE AMT : Fra varsler til kirkegårdens port" af A. M. Futtrup, 1994

"Tulles Ribe - af JOHANNE EDELBERG [1877-1951]" ved Søren Mulvad, 1994

"Mette Kagekone [METTE CHRISTENSEN SKOU] - en tragisk skæbne fra LÆBORG SOGN" af Hans Skov, 1994

"Folkevandring i HOLSTED-BRØRUP-VEJEN 1870-1911" af Poul Tuxen, 1993

"Om en jordemoder [GUNDER MICHELSDATTER] - i Vilslev og Jernved sogne samt om en sølvstobe givet til hendes 4 døtre" af Magne Juhl, 1993

"Omkring SNEUM-TJÆREBORG FATTIGHUS i hundrede år" af Ejvind Sørensen, 1993

"VAGTVÆRNET i VARDE" af Viggo Schantz, 1993

"Omkring »Gendarmen« [KARL ALFRED NIELSEN] : En kommunist i periferien" af John T. Lauridsen, 1993

"Drengeliv i ESBJERG, 1936-1939" af Johs. Bredmose Simonsen, 1993

"Begravelsesskikke i RIBE AMT [MANDØ og FANØ]" af A. M. Futtrup, 1992

"STINE FUGLEBJERG's historie" ved Ane Marie Nielsen, 1992

"RUNEGRAVSTENEN i FØVLING gennem 350 år" af Mogens Juhl, 1992

"RIBE - STORKENES BY - storkenes 500-årige historie i Ribe" af Hans Skov, 1992

"Min far - NIELS CHR. SIMONSEN født den 8. oktober 1880, død den 5. maj 1949" af Johannes Bredmose Simonsen, 1992

"TIRPITZSTILLINGEN - før og nu" af Leif G. Ipsen, 1992

"En 10 års drengs oplevelser af lugte og lyde i ESBJERG 1920" af Sigurd Borch, 1992

"En landsbysmed [CHRISTEN ANDERSEN i ALMSTOK]" af Jens Sigurd Thomsen, 1992

"Foranderligheder efter Anden Verdenskrig" af FRODE SØRENSEN [1915-1993], 1992

"Aal-degnen [NIELS NIELSEN HERLØV] for provsteretten : En udstrakt hånd, som degnen ikke tog imod" af Erik Christensen, 1991

"Kommunalreformen i RIBE AMT, 1970" af Henning Strøm 1991

"»Den lille maler«, JØRGEN HANSEN, Esbjerg" af Inger Marie Jørgensen, 1991

"FLYGTNINGELEJREN ved FITTING" af Ejner Mathiasen og Leif Ipsen, 1991

"Udviklingen - Så vidt jeg husker" af FRODE SØRENSEN [1915-1993]" 1991

"ESBJERG 2 år gammel - et forsøg på en rekonstruktion" af Peter Dragsbo, 1991

"EPIDEMISYGEHUSET på Bavnehøj - ESBJERG's første sygehus" af Nick Nyland, 1991

"Besættelsestiden hverdag i SKADS" af Ella Hansen, 1990

"Af en landsbyhåndværker [HANS FRIIS 1853-1936]'s optegnelser" ved Jens Kusk, 1990

"Madammens MANDØ-minder af EMMY KALL BERTELSEN, 1845-1922" ved Jørgen Wangel, 1990

"METAL i VARDE : Pionertiden 1890-ca. 1914" af Claus Friisberg, 1990

"De første ti Aars Børn på Aandssvageanstalten i RIBE : En oversigt med nogle tal" af Anker Ovnbøl, 1990

"Erindringsbilleder - ÅRRE SOGN sidst i 1800-tallet" af V. S. Lauritsen, 1990-93

"RIBE BYES FORENEDE KLUB-SELSKAB" ca. 1800-1840" af Anna Margrethe Paludan, 1989

"»BJERGET« i ASKOV" af Steffen M. Søndergaard, 1989

"P. K. PEDERSEN [1840-1925]'s erindringer", 1989

"Salget af øen LANGLI [HO BUGT] 1913" af Søren Manøe, 1989

"VESTJYSKE vinterlærere, årgang 1886" af Olga Pedersen, 1989

"Razzia i GRINDSTED DAL" af Johs. Lund, 1989

"Erindringsbilleder og Eftertanker" af FRODE SØRENSEN [1915-1993], 1989

"Flygtninge i HOLSTED og AASTRUP" af L. G. Ipsen, 1988

"Den sporløse jernbane SDR. OMME-ØLGOD-LUNDE banen" af Søren Manøe, 1988

"Mens som barn på landet jeg var hjemme" af FRODE SØRENSEN [1915-1993]" 1988

"Begravede i VORBASSE fra 1755 til 1813" af Johs. Lind, 1988

"Træk fra min mors barndoms- og ungdomstid [HANSINE ANE MARIE PEDERSEN]" af Valdemar Damgård Jensen, 1988

"Landsbystyre og fællesskab i det 18. århundrede - belyst gennem vider og vedtægter" af Grethe Carlslund Petersen, 1987

"ROBERT STORM PETERSEN og CENTRALBIBLIOTEKET i ESBJERG" af Jørgen Broch, 1987

"Indre Mission i VORBASSE" af Ejner Mathiasen, 1987

"VESTJYSK folkemagi i 15-1600 tallet" af Kim Tørnsø, 1987

"Bønder i BORRE 1870-1914 - et tidsbillede fra AAL SOGN" af Frode Sørensen, 1987

"SEEM SOGN : Lidt administrationshistorie fra de blandede distrikter" af Søren Mulvad, 1986

"Skoleforhold i NØRRE-NEBEL under den tyske besættelse 1940-45" af Poul Qvesel, 1986

"Et elværks historie : GLEJBJERG ELEKTRICITETSVÆRK genem 48 år" af Olga Pedersen, 1986

"En vestjysk friskole [OXBØL FRISKOLE] og dens forhistorie" af Frode Sørensen, 1986

"Barn i Esbjerg (1914-1926)" af MAGNE ASTRUP, 1986

"Folkeminder fra JANDERUP og BILLUM SOGNE" af Knud Jensen, 1985

"FLYGTNINGELEJRE i RIBE AMT efter 1945" af L. G. Ipsen, 1984-86

"Ung lærer i Lindknud først i trediverne" af HARALD IVERSEN, 1984

"Erindringer fra et liv i Ribe amt og Amerika" af KATHRINE MATHIASEN, 1984

"Klokkeskatter i RIBE AMT 1526-29 og 1601" af Søren Manøe Hansen, 1984

"Egekistebeskatningen i RIBE AMT 1717-21" af Søren Manøe Hansen, 1984

"THOMAS BUNE : Den engelske slagter, som lærte danskerne at lave bacon" af Halvor Petersen, 1984

"LÆGEBOLIGEN i GRINDSTED" af Randi Marie Stendevad, 1984

"NIELS SKOVGAARD - En kunstner i Kjærgård" af Anders Finnerup, 1984

"CÆCILIE CATRINE NISSEN - en fattig kvindes kår i 1800-tallet" af Olga Pedersen, 1984

"Da krigen kom til OBBEKÆR" af Ole Steen Hansen, 1983

"Den første REALSKOLE i ESBJERG" af Verner Bruhn, 1983

"Selskabet »BØRNENES VEL« i ESBJERG" af Torsten Riber, 1983

"Købmand P. J. KJÆR i Kjelst (1776-1853)" af Harald Thrane, 1983

"HENRIETTE EILSCHOU og DE ROMANTISKE HAVER i RIBE" af Carsten Teilman Hald, 1983

"VILLUM BALLEBY JENSEN : Lærer bed Dyreby skole, Henne" ved Maren Birgitter Jensen og Valdemar Dalgård Jensen, 1982

"RIBE-regionen 1560-1660" af E. Ladewig Petersen, 1982

"Lov og ret i SKAST HERRED i det 17. århundrede" af Bue Kaae, 1982

"Af RIBE HOSPITAL's Historie" af Valdemar Andersen, 1982

"VARDE TORVEBRØND, fornyet 1805. Endnu et arbejde af Michael Stobberup" ved S. Fritz, 1982

"NORDBY PRÆSTEGÅRD : Et vestjysk interiør fra rokokotiden" af Carsten Teilman Hald, 1982

"Dødemandsbjerge" af Søren Manøe Hansen, 1981

"KARLSGÅRDEVÆRKET's udvidelse 1941-45  - et energi- og arbejdsløshedsprojekt" af Hjalmar Sonne, 1981

"Den første brugs i VARDE" af Flemming Just, 1981

"Omkring Frimurergård og Frimurerhave i VARDE" af Evald Larsen, 1981

"VARDE GALGE - og kvindelige tyves straf" af H. K. Kristensen, 1981

"Glimt fra OVTRUP UNGDOMSFORENING's historie" af S. Ravn Jensen, 1981

"En gammel brandkasse og dens samtid [RIBE AMT]" af Frode Sørensen, 1981

"Erindringsglimt fra en barndom omkring 1900" af FRIIS LEGARDT SKOV, 1981

"HOLSTED-VORBASSE-BINDEBALLE jernbane" af Lars Rasmussen, 1981

"En landsbyslagter [JOHANNES CLAUSEN - 1898-1976] og hans værksted [i HENNE STATIONSBY]" af K. Hildebrandt Hansen, 1980

"ANDREAS NØRGÅRD's »Livserindringer«" ved Søren Mulvad, 1980

"Warmingfamilien og MANDØ 1841-1844" af Søren Mulvad, 1980

"»Æ Buendgoer« i Tjæreborg - en opmåling af en gammel gård" af Jens Kusk, 1980

"Fra VESTER NEBEL KIRKE" af H. K. Kristensen, 1980

"ESBJERG SKOLEVÆSEN 1905-1914, en detailundersøgelse" af Ellen Nørgaard, 1980

"Fra konsumtionen i VARDE" af H. K. Kristensen, 1979

"Erindringer fra VEJEN REALSKOLE" af Friis Legardt Skov, 1979

"CHR. HAAKONSON [1881-1963] : Erindringer" ved Niels Thomsen, 1979

"Om bjærgningsretten til SKALLINGEN" af Søren Manøe Hansen, 1979

"Byer og byerhverv i RIBE AMT 1864-1914" af Claus Friisberg, 1979

"Da andelsbevægelsen kom [RIBE AMT]" af Dorte Haahr Carlsen, 1979

"Politifuldmægtig i Varde" af HENNING SCHLANBUSCH, 1979

"Mindeord - H. N. SKADE [1892-1978]" af H. K. Kristensen, 1978

"GØRDING HERRED : Thomas Hillerups optegnelser om DARUM SOGN" ved Vald. Andersen, 1978

"Noget om nogle af VARDE SKOVBROGADES gamle gårde, som måtte forsvinde" af Evald Larsen, 1978

"GAMST ca. 1900" af Friis Legardt Skov, 1978

"RIPENSISKE studenter i København i slutningen af det 16. århundrede : En studie over Peder Kristensens almanakoptegnelser" af Bue Kaae, 1978

"Gavl og tårn : Nogle træk i bygningskulturen i og omkring ESBJERG efter 1850" af Peter Dragsbo, 1978

"Dommerfuldmægtig i Varde" af HENNING SCHLANBUSCH, 1978

"Mindeord - Kgl. ordenshistoriograf, administrator, dr. phil. ALBERT FABRITIUS", af H. K. Kristensen, 1977

"Mindeord - Stiftamtmand E. M. EDELBERG" af Svend Mogensen, 1977

"Fra sejl til damp på FANØ" af Niels Frederiksen, 1977

"Kopskatteudskrivningn i HO-OKSBY SOGNE 1718" af S. Manøe Hansen, 1977

"POUL LA COUR [1846-1908]" af J. Th. Arnfred, 1977

"RIBE BISPEKRØNIKE i kildekritisk belysning sat i relation til den kirkelig og politiske udvikling i Danmark og Europa" af Bue Kaae, 1977

"RIBE AMTS 2. valgkreds : Folketingsvalg 1848-1915" af Verner Bruhn, 1977

"ANDERS MADSEN, Drostrupgård, Læborg sogn" af Jens Busk Jensen, 1976

"Et landsbydegnepars liv og virke [JENS ANDERSEN, FØVLING]" af Aksel Andersen, 1976

"Urmagere og ure fra RIBE" af Jens Lampe, 1976

"Af sognepræst JOHN RICHTER's levnedsbog : Vejentiden 1893-1928" ved P. Engelbrechtsen, 1976

"Ure i RIBE DOMKIRKE" af Hans Stiesdal, 1975

"» - og 8 våbener fra AAL KIRKE«" af Knud Prange, 1975

"Nogle tanker i anledning af RIBE's uventet høje alder" af Olaf Olsen, 1975

"Føj for pokker [syfilis] : Træk fra RIBE i det 16. århundrede : En sædeskildring" af Bue, Kaae, 1975

"VORBASSEDRENGENE" af John Kvist, 1975

"Sognedegn HANS JOACHIM BORNHOLTZ i Møgeltønder. En Ribe-drengs testamonium" af Peter Kr. Iversen, 1975

"Dansk, frisisk og tysk i KÆR HERRED og TØNDER AMTS MARSKHERREDER 1811" af Johan Hvidtfeldt, 1975

"Lærer KRISTEN JENSEN i Strellev : En landsbylærer og hans forhold" af S. Manøe Hansen, 1975

"Gamle skovnavne i RIBE AMT" af Kristian Hald, 1975

"JEPPE STAVN : En vestjysk herregårdskunstner og hans samtid" af Carsten Teilman Hald, 1975

"En stolestadestrid i JERNE KIRKE" af Valdemar Andersen, 1975

"Mindeord - C. LINDBERG NIELSEN [1904-1973]" af H. K. Kristensen, 1974

"Med »Valkyrien« til Vestindien 1915-1917" af GEORG HANSEN [1892-1976], 1974

"Nogle Iagttagelser i KALVSLUND KIRKE under Restaureringen 1952-1953" af K. Høgsbro Østergaard, 1974

"Skibsfart fra RIBE-VARDE-BLÅVANDSHUKOMRÅDET i gammel tid" af H. K. Kristensen, 1974-77

"Mindeord - CHRISTA HELTBERG KVIST" af H. K. Kristensen, 1973

"Mindeord - SALOMON J. FRIFELT" af H. K. Kristensen, 1973

"FANØ" af Helga Høier, 1973

"Af min fader vinterlærer JEPPE HEJBØL's personlige erindringer" ved Johannes Hejbøl, 1973

"RIBE BISPEKRØNIKE" af Helge Søgaard, 1973

"Udskiftning i RIBERHUS AMT" af Vald. Andersen, 1973

"Da elektroteknikken kom til VESTJYLLAND" af J. Th. Arnfred, 1973

"Gammel velstand i PUGLUND [VESTER STARUP SOGN]" af H. K. Kristensen, 1972

"Skibet i VORBASSE KIRKE" af Ejner Mathiasen, 1972

"En fanøkaptajn og hans hustru [PETER MATHIASEN JENSEN og MARGRETHE LASSEN]" af Søren-L. Manøe Hansen, 1972

"Om en »pinsebod« på HYLLERSLEV ØSTERMARK og andre interessante ting fra et gammelt landkort" af Knud Jensen, 1972 

"Indstrandede lig og skibsvrag [HO-OKSBY SOGNE]" af H. K. Kristensen, 1972

"Lektor PARMO CARL TANG PETERSEN's erindringer" ved Noe Tang-Petersen, 1972

"Gamle gadenavne i VARDE" af H. K. Kristensen, 1971

"Egnen omkring KONGEÅEN : Fra "Frihed" i Malt sogn til Gredstedbro. Omkring 1900-tallet til efter 1920" af N. Jensen Dam, 1971

"Mag. RASMUS HEIDTMANN, ærkebisp i Ribe og Slesvig" af Bue Kaae, 1971

"Gyldent alter, glasmalerier og andre fund fra MALT KIRKE's kor" af Knud J. Krogh, 1971

"KØLLEHUSE [JERNVED SOGN i RIBE AMT] og nogle småforeninger" af Ivar Aalling og H. K. Kristensen, 1970

"Barndomsminder fra Varde i halvfemserne" af HELGA ELISABETH HØIER, f. STAU ANDRESEN, 1970

"Stiftamtmnd HENRIK CHRISTIAN NIELSEN, Ribe" af Carsten Teilman Hald, 1970

"Studenter fra RIBE i Leipzig og Wittenberg i den 16. århundrede" af Bue Kaae, 1970

"Mindeord - CLARA HAAHR CHRISTENSEN [1919-1969]" af H. K. Kristensen, 1969

"Mindeord - H. ØLLGAARD [1888-1969]" af H. K. Kristensen, 1969

"Mindeord - HANS LUND (10. december 1890 - 17. april 1969)" af S. M., 1969

"Fra KOLDINGHUS vildtbanes 3. beridt" af John Kvist, 1969

"Nogle undersøgelser af forhold i SKANDERUP SOGN 1885-1922" af Hans Lund Hansen, 1969

"30 år som årbogsredaktør [H. K. KRISTENSEN]" 1969

"En landsbylærer [LEOPOLD BRUUN] i Vestjylland for 100 år siden" af Jens Heltoft, 1968

"Lidt om VARDE's gamle rådhus" af Kirsten Agerbæk, 1968

"Nedskudte engelske krigsflyvere ved PLOVLSLUND [VORBASSE SOGN]" af John Kvist, 1968

"Egnen omkring VILLEBØL i KALVSLUND SOGN for godt 100 år siden" af N. Jensen Dam, 1968

"Fra SØNDER FARUP og RIBE i forrige århundrede : Af højskolemanden Jannik Lindbæks erindringer", 1968

September 2022:

"Udvidelsen af ESBJERG HAVN 1905-1909" af Sigurd Rambusch, 1967

"Mindestenen ved KLELUND" af Knud Høgsbro Østergaard, 1967

"J. K. JENSEN's minder" ved Svend Mogensen, 1967

"Mindeord - Folkemindeforskeren, arkivar, magister HANS ELLEKILDE" af Salomon J. Frifelt, 1966

"En landsoverretsdom [GRENE SOGN]" af Hans Jensen, 1966

"En heksesag fra VESTER VEDSTED omkring 1590" af Olav Christensen, 1966

"ROBORGHUS [TJÆREBORG SOGN]" af Agnes og Jeppe Andersen, 1966

"En Skolefundats for DARUM og dens Gennemførelse" af Sigurd Kristensen, 1966

"Fra tingbøgerne i ANST, MALT og GØRDING HERREDER" af John Kvist, 1966

"Litteraten LUDVIG MURTFELDT [1838-1920]" af P. Friis, 1966

"Foregangsmanden JØRGEN NIELSEN [1811-1853], Hesselho" af K. Deibjerg, 1966

"Mindeord - RASMUS MORTENSEN [1884-1965]" af H. K. Kristensen, 1965

"Mindeord - DYVEKE JUNKER NIELSEN [1902-1965]" af H. K. Kristensen, 1965

"Mindeord - AUG. F. SCHMIDT [1899-1965]" af H. K. Kristensen, 1965

"Den middelalderlige KNURIS VANDMØLLE i KVONG SOGN" af Clara Haahr Christiansen og Kaj  Skelmose, 1965

"Skiønne Efterretninger : Provst Bøghs beskrivelse af KERTEMINDE og BJERGE HERRED 1770" ved Birgit Bjerre Jensen, 1995

"ALBERTI" af Thomas Graae, 1908

"Lidt om Biskop CHRISTIAN MUUS [1656-1717]" af H. K. Kristensen, 1965

"Om Aftægtskontrakter og Aftægtsfolk belyst gennem Kontrakter fra RIBE AMT" af Sigurd Kristensen, 1965

"SKIBELUND : Træk af Skibelundforeningens historie gennem 100 år" af Gudmund Kelstrup, 1965

"Gamle Minder" af THOMAS GRAAE, 1917

"STADSFYSIKATET i KØBENHAVN. 1636-1858" af Kristian Carøe, 1912

"THEODOR VILHELM GROTHAUS. Stadsfysikus i København 1732-1734" af Kristian Carøe, 1912

"Dansk-norsk-svenske LÆGER og KIRUGER" af Kristian Carøe, 1912

"Ukendte danske LÆGER" af Kristian Carøe, 1912

"De MEDICINSKE HOFSTATER på NYKØBING SLOT. 1594-1685" ad Kristian Carøe, 1912

"En slægt FRANDSEN fra Ø. Svenstrup sogn (Ø. Han herred) : om Frands Christensen, født 1807, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1981

"En slægt fra Sindal sogn : om CHRISTIAN JULIUS PEDERSEN, født 1865, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1999

"En slægt fra Klithuse i Tranum Sogn, Øster Han Herred, om PEDER CHRISTESEN, født 1809, og første hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1984

"SVENDBORG AMTS VEJVISER for Byer og Landsogne 1911-1914"

"Til Minde om Professor, Dr. theol. J. C. SCHURMANN" af Fr. Skouboe, 1892

"En hjemsøgt degn i Lejrskov [CHRISTEN TOMMESEN]" af John Kvist, 1964

"Nogle ældre skikke i GRENE MENIGHED" af Peder Johnsen, 1964

"ESBJERG, min barndoms by" af Hans Wulff, 1964

"Omkring Jørgen Pedersen Rentemesters vindebro over RIBE Å" af Mogens Bencard, 1964

"Om de tyske Flygtninge i OKSBØLLEJREN" af Poul Ruus, 1964

"En brevveksling fra krigen 1864 mellem gårdmand NIELS BERTEL THOMSEN og hustru ANE RASKESEN af Hessel, Hodde" ved B. Allerslev Jensen, 1964

"Træk af vandmøllernes historie [V. VAMDRUP, SEEST og ROLLES møller]" af John Kvist, 1963

"Fra en svunden tid" Erindringer af ELISABETH RÜBNER-PETERSEN [1859-1909], 1963

"JOHANNE ELISABETH PETERSEN, født Rübner, 1805-1845 og JØRGEN CHRISTIAN LEONHARD PETERSEN, 1827-1892 : to levnedsskildringer samt breve, digte o.lign" af Kaare Rübner Jørgensen, 1994

"En handelsmand fortæller [NIELS OLESEN 1844-1939]" ved Søren Sørensen, 1963 

"Smuglerhistorier fra ANDST HERRED 1715 til 1719" af John Kvist, 1963

"Skyggerids af gamle Minder" af Charlotte Bournonville, 1906

"JULIE WEBER SØDRING født Rosenkilde: Erindringer" ved M. F. Sødring, 1894-95

"Efterretninger om SLAGELSE BYE og SKOLE i ældre Tider" af J. Chr. Qvistgaard, 1831

"Af Geheimeraad JOHAN v. BÜLOW's Papirer" ved Ludvig Daae, 1864

"En noget ualmindelig skolefundats fra VARDE LANDSOGN" af Ole K. Jessen, 1963

"Et snapstingsdrama i ESKELUND [Ribe amt] 1677" af Vald. Andersen

"Overlærer, frk. JOHANNE NIELSEN [født 1890]" af H. K. Kristensen, 1962

"Præsten hr. CHRISTEN SIMONSEN VARDE's ægteskab" af H. K. Kristensen, 1962

"OKSBY gamle mølle" af Agnes Andersen, 1962

"Herredsskriver G. M. Friis's biografi" ved Carsten Teilman Hald, 1962

"En slægt fra Klastrup i Astrup sogn : om LARS MELSEN JENSEN, født 1826, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1998

"En slægt Christiansen fra Bastholm, Vrejlev sogn : om CHRISTIAN PEDERSEN, født 1819, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1976

"En rigsdagsmand fra Øland - og hans slægt : om LARS JENSEN, født 1819, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nodisk Slægtsforskning, 1986

"Anetavle for ELLA BISGAARD JENSEN" af Dansk Slægtshistorie, 1977

"Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve [1589-1648]" ved C. F. Bricka, J. A. Fridericia og Johanne Skovgaard, 1887-1947

"Skovtyverier i ANDST HERRED 1707-1709" af John Kvist, 1962

"Arkæologiske undersøgelser i ØLGOD KIRKE" af Mogens Bencard, 1962

"Grosserer CORNELIUS STAU [1845-1926] : Varde museums stifter" af P. Friis, 1962

"Mindord - ANTON SCHOU [1877-1961]" af Salomon J. Frifelt, 1961

"RIBE HOSPITAL omkring 1800" af Vald. Andersen, 1961

"Fra ÅL SOGN : Valgmenigheden og friskolen, særlig i ældre tid" af Edvard Eller, 1961

"FREDERIK MUNK [1566-1634] til Krogsgård" af Bue Kaae, 1960-61

"Mindeord - P. H. HAAHR [1876-1960]" af H. K. Kristensen, 1960

"Mindeord - VICTOR HERMANSEN [1894-1960]" af H. K. Kristensen, 1960

"Mindeord - GUDMUND HATT [1884-1960]" af H. K. Kristensen, 1960

"Mindeord - N. M. KROMANN [1870-1960]" af H. K. Kristensen, 1960

"Mindeord - J. M. LAURIDSEN [1871-1959]" af H. K. Kristensen, 1960

August 2022:

"Erindringer fra Hjemmet og fra Scenen" af CHARLOTTE BOURNONVILLE, 1903

"ADOLF FIBIGER. Et Livsbillede fra Frederik den Sjettes Dage" af Margrethe Fibiger, 1894

"Aarsberetninger fra DET KONGELIGE GEHEIMEARCHIV, indeholdende Bidrag til dansk Historie af utrykte Kilder" ved C. F. Wegener m.fl., 1852-83

"Instruxer for Collegier og höjere Stats-Embedsmænd umiddelbart efter Souveraineteten" ved C. F. Wegener, 1860

"AUGUST BOURNONVILLE - Spredte Minder i Anledning af Hundredaarsdagen" af Charlotte Bournonville, 1905

"HERMANSEN. En bagerfamilie i Nakskov 1873-1955. Med forretning 1873-1942" af John Christensen, 2022

"AUGUST BOURNONVILLE's efterladte Skrifter" ved Charlotte Bournonville, 1891

"Kong Christian Vs egenhændige Dagregistre for Aarne 1692 og 1693" ved C. F. Wegener m.fl., 1882-83

"Brevskaber, nærmest vedrørende Svenskekrigen 1657-1660" ved C. F. Wegener, 1882

"Breve vedrørende Kalmarkrigen 1611, skrevne af Statholder Brejde Ranzov til Kantsler Christian Friis til Borreby" ved C. F. Wegener, 1882

"Relationer til K. Christian den Femte fra den danske Envoyé i Moskov Hildenrandt von Horrn 1682-1684" ved C. F. Wegener, 1882

"Geheime-Raadets Protokol over udenrigske Sager 20. Juni 1670 - 10. April 1676" ved C. F. Wegener, 1882

"Hannibal Sehesteds Beretning om sit Gesandtskab til Madrid 1640-41" ved C. F. Wegener, 1882

"Samling af danske Forordninger indtil Aar 1500" ved C. F. Wegener, 1875

"Aktstykker i Bandssagen mellem Dronning Dorothea og Hr. Sten Sture" ved C. F. Wegener, 1870

"Forhandlinger mellem Danmark og Sverig i Kong Hans's Tid" ved C. F. Wegener, 1870

"Danmarks Forhandlinger med Frankrig, England og Skotland i Frederik I's og Begyndelsen af Christian III's Regjeringstid" ved C. F. Wegener, 1865-70

"Samling af Kong Christian den Tredies Breve, navnlig til anseete tydske Reformatorer" ved C. F. Wegener, 1855

"Samling af Dronning Dorotheas Breve" ved C. F. Wegener, 1855-65

"Kong Hans's Brevbog" ved C. F. Wegener, 1855

"Min fynske Barndom" af CARL NIELSEN, 1927

"KONG CHRISTIAN DEN FEMTES egenhændige Dagbøger for Aarene 1689, 1690, 1691 og 1696" ved C. Molbech, 1848

"KONG CHRISTIAN V*s egenhændige Dagbog for Aaret 1694" ved C. F. Bricka, 1900

"KONG CHRISTIAN DEN FJERDE's Dagbøger for Aarene 1618, 1619, 1620, 1625, 1635" ved R. Nyerup, 1825

"CHRISTEN KOLD" af Andreas Austlid - paa dansk ved Marie Kold Pedersen, 1916

"Min første Forfattertid : Erindringer II" af ERIK BØGH, 1897

"Hekse i LINDKNUD SOGN 1620" af Vald. Andersen, 1960

"Et oldsagsfund fra LUSTRUP MØLLE" af Olav Christensen, 1960

"En mærkelig oldsag fra VORBASSE" af H. K. Kristensen, 1960

"Clara Raphael - MATHILDE FIBIGER - Et Livsbillede" af Margrethe Fibiger, 1891

"VESTER VEDSTED under stormfloders hærgen" af Svend B. Troelsen, 1960

"Da stormflod væltede RIBERHUS' mur og ødelagde sæden i TANDERUP" af H. K. Kristensen, 1960

"Skolelærer JENS CHR. SØNDERBYE i Oksby" ved F. Elle Jensen, 1960

"Et Kvindeliv - ILIA FIBIGER" ved Margrethe Fibiger, 1894

"Krigserindringer fra 1848-50 af Oberst JACOB THODE RÆDER, 1911

"Af ELEONORE CHRISTINE TSCHERNING's efterladte Papirer" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1908

"Domprovsten i Roskilde [JENS M. HERTZ] : Brudstykke af en Familiekrønike" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1909

"Gyldenløves Lakaj. Optegnelser fra Christian Vs Tid af MATTHIAS SKAANLUND" ved Julius Clausen og P. fr. Rist, 1912

"Erindringer fra mine unge Dage" af ERIK BØGH, 1894

"Optegnelser om LARS LASSEN og hans Slægt" af H. Struer, 1924

"KNUD LYNE RAHBEK's Ungdomskærlighed : Fra de skiønne Følelsers Tid" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1911

"Pastor LAURIDS PRIP: Ungdomserindringer" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1911

Juli 2022:

"E. C. WERLAUFF : Erindriner af mit Liv" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1910

"Den helsingørske Færgemand LARS BACHE : Hans By og hans Hjem - Hans Søns Optegnelser" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1905

"Apotheker CLAUS SEIDELIN's Optegnelser om sit Levned 1702-1782" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1915

"Slægten NELLEMANN og de deri indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2009

"Slægten HERTZ" af Ketty Lykke Jensen, 2007

"Efterladte Optegnelser af Generalfiskal PETER ULDALL : Dronning Caroline Mathildes Defensor" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1914

"Den gamle Majorinde fra Færgegaarden : Optegnelser af FRANZISCA v. ROSEN" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1913

"Oberst JAC. THODE RÆDER's Barndoms- og Ungdomserindringer" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1912

"En SVÆRKE-slægt fra Falster" af Ketty Lykke Jensen, 2007

"Slægten SEMBACH" af Bodil Sembach Andersen og Ketty Lykke Jensen, 2008

"Billeder fra NØRRE ALSLEV KOMMUNE" af Ketty Lykke Jensen, 1987

"ØNSLEV-ESKILSTRUP : NR. ALSLEV KOMMUNE I" af Ketty Lykke Jensen, 1980

"Udvalgte Breve af L. SMITH [1754-1794]" ved J. H. Bang, 1876-77

"Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i SORØ AKADEMI's SKOLE i Juni og Juli 1877"

"Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i SORØ AKADEMI's SKOLE i Juni og Juli 1876"

"POSTVÆSENET i Danmark som Statsinstitution indtil Christian VII's Død (1711-1808)" af Fr. Olsen. 1903

"POSTVÆSENET i Danmark under Frederik VI og Christian VIII (1808-1848)" af Fr. Olsen. 1908

"Erindringer af HELENE HANSEN" ved Ketty Lykke Jensen, 2007

"Her er mit liv - i ord og billeder. KNUD HARWITS' erindringer" ved Ketty Lykke Jensen, 2007

"ESKILSTRUP SKOLE 1956-2006" af Ketty Lykke Jensen, 2006

"Slægterne HERTZ, DALSKOV, BILS" af John Bils og Ketty Lykke Jensen, 2008

"Slægterne HJORT, HANSEN, VINTER, BILS" af John Bils og Ketty Lykke Jensen, 2008

"Slægterne BILS, TOLBOE, DALSKOV, FREDERIKSEN, LINDSTRÖM, TULLIN" af John Bils og Ketty Lykke Jensen, 2008

"OLE HUGGER JØRGENSEN og hans efterslægt : En slægt med rødder i Lillebrænde og Torkilstrup sogne", af Ketty Lykke Jensen, 2008

"HENNING RASMUSSEN : Tilbageblik : Erindringer fra mit liv" ved Ketty Lykke Jensen, 2008

"SIGWARD-slægten fra 1630-2008 [med rødder på Lolland]" af Ketty Lykke Jensen, 2008

"BODERUPGAARD [Nordfalster] - gennem tiderne og indtil maj 2009" af Ketty Lykke Jensen, 2009

"Slægt fra Falster : KOCH og SVAN" af Ketty Lykke Jensen, 2008

"Toldgrænsen mellem NØRRE- og SØNDERJYLLAND fra ældste Tid til Kvæghandelens Frigivelse 1827" af Søren Alkærsig, 1904-05

"To Bryllupper - et i SKRYDSTRUP 1685 og et i SØNDERBALLE 1688" af M. H. Nielsen. 1936

"Slægtsbog over familien ARNKJÆR, ALGREEN-PEDERSEN, BØNLØKKE, FRIIS-PEDERSEN, KRUSELL, KØHLER, SKAFTE, SKYTTE og mange andre" af Birgitte og Ketty Lykke Jensen, 2010

"Erindriner fra mit liv : Fortalt af RASMUS HØIER [født 26.4.1867]" ved Ketty Lykke Jensen, 2009

"Slægtsbog over familien VEST/WEST, PYNDT, SOMMER, STRANGE og mange andre slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2010

"BYSKOV [Ønslev sogn i Falster Nørre herred] - herfra min verden går" ved Ketty Lykke Jensen, 2010

"Slægtsbog som indeholder BØDKER, KEPP, KROG, KEIS, SEIDELIN, SEMBACH, SKYTTE, STRANGE og mange flere indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2009