Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HANS VILHELM KAALUND : En Levnedsskildring" af Nicolaj Bøgh, 1906

Hans Vilhelm Kaalund (1818-1885) var født i København som søn af en undertoldbetjent. Efter realeksamen kom han i lære som billedhugger og senere som kunstmaler, men hans interesse var rettet mod litteraturen. Han er kendt for flere digtsamlinger. 

Nicolai Seidelin Bøgh (1843-1905) kom til verden i Skamstrup sydvest for Holbæk som søn af sognepræsten. Han blev student som 23-årig og året efter cand. phil. I 1873 ledsagede han H. C. Andersen på dennes sidste udenlandsrejse. Han fik udgivet mange bøger og artikler, især med personalhistorisk indhold.

Efter Nicolai Bøghs død udkom hans bog om H. V. Kaalund, der indledes med:

Efter min afdøde Mand fandtes en Mængde Arbejder, déls paabegyndte, déls færdige. Det var ham altid en stor Overvindelse at udgive Noget. „Jeg har Glæde af at skrive det, lad det saa blot blive liggende“, svarede han som oftest. Jeg har imidlertid ikke taget i Betænkning at gjøre Offentligheden bekjendt med efterfølgende Skildring af Digteren H. V. Kaalund i det Haab, der maaské vil findes nogle blandt Kaalunds mange Venner, der vil have Glæde af at læse om ham. En kyndig Haand har hjulpet med at forkorte Manuskriptet.

Min Mands Retskrivning har jeg bibeholdt.

 

            Frederiksberg, Lindevej, Septbr. 1906

                                                                                                                       THEODORA BØGH

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.