Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Fru NANNA KRISTENSEN-RANDERS' sidste Dage, Død og Jordefærd" v.J.P. Kristensen-Randers,1910

Nanna Berg (1864-1908) kom til verden på Bogø som datter af en førstelærer (senere landskendt venstrehøvding og grundlægger af De Bergske Blade). Hun var den første danske kvinde, der påbegyndte det juridiske studie ved Københavns Universitet. I 1890 blev hun viet til forstander for Ollerup Højskole Jens Peter Kristensen-Randers. Fra 1894 var de ejere af højkolen, som de sammen drev frem til en af Danmarks mest velbesøgte.

Jens Peter Christensen (1854-1926) var født på Floes Mark i Virring sogn ved Randers som søn af en smed. Han fik lærereksamwen i 1875 og blev forstander for Ollerup Højskole i 1884. Han tog navneforandring til Kristensen-Randers og blev i 1890 viet til Nanna Berg. 

I 1910 fik Jens Peter Kristensen-Randers udgivet et mndeskrift om sin afdøde hustrus sidste dage, død og jordefærd, der er omtalt:

Opbuddet af fremmødte ved hendes begravelse 1908 og de mange mindetaler blev en demonstration af, at den energiske Nanna Kristensen-Randers havde udviklet sig til en højskoleautoritet og ikke blot var en landskendt Venstrehøvdings betroede datter.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Bibliotekeks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.