Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Langebekiana [JACOB LANGEBEK 1710-1775]" af Chr. Bruun, 1868-69

Jacob Langebek (1710-1775) kom til verden i Skjoldborg i Thy som søn af sognepræsten. Forberedt ved undervisning i hjemmet kom han allerede som 18-årig på Københavns Universitet, hvor han 4 år senere tog teologisk attestats. Men hans store interesse var fædrelandets historie. Det førte ham til en stilling på Det Kgl. Bibliotek, hvor han involverede sig i udgivelsen af mange historiske skrifter. I 1748 blev han gehejmearkivar. Mest kendt er han for sit store forarbejde gennem mange år til Scriptores rerum Danicarum. Han nåede kun at få udgivet 3 bind inden sin død.

Christian Walter Bruun (1831-1906) kom til verden i København som søn af en artillerikaptajn. Efter at have taget en filologisk-historisk embedseksamen blev han ansat hos Det Kgl. Bibliotek, hvor han hurtigt steg i graderne og blev leder af biblioteket allerede som 32-årig. Han er kendt for et omfattende (personal-)historisk forfatterskab.

Artiklen er i 1868-69 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloade via dette link.