Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "En oprigtig Patriot, forrestillet udi Landsdommer JENß LAßON [o. 1625-1706]" v. O. Nielsen, 1868-69

Den fulde titel er: "En oprigtig Patriot, forrestillet udi Landsdommer Jenß Laßon [o. 1625-1706] aff En ved hanß Meriter aleene Obligerede Venn Till Paris, som aff En U-sigelig Længel dragis att see sitt kjære Fædrene Land I fornøjelig Vellstand". 

Oluf August Nielsen (1838-1896) var født på "Endrupholm" ved Bramminge i Vestjylland som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark". Mange af hans tidlige historiske bøger og artikler omhandler herreder i Vestjylland.

Artiklen er i 1868-69 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.