Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "CARL MARKMAN : En biografisk Pennetegning" af Andreas Dolleris, 1910

Carl Joseph Marckmann (1840-1894) kom til verden i København som søn af en skræddermester. Som 18-årig blev han student fra Borgerdydskolen. 2 år senere tog han filosofikum og blev i en kort tid lærer ved Borgerdysskolen. Fra 1873-1887 var han adjunkt på Herlufsholm. Han er kendt (men måske ikke anerkendt) for et omfattende forfatterskab af novellesamlinger og skuespil. 

Jørgen Andreas Dolleris (1850-1925) blev født i Skyum sogn i Thy og kom i dåben til at hedde Jørgen Andreas Andersen. Han blev uddannet boghandler og etablerede selv boghandel i Vejle i 1883. Samtidig dyrkede han sin store interesse for litteratur og fik udgivet flere digtsamlinger og biografier.

I 1910 fik Dolleris udgivet sin biografi om Markman. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.