Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "THORVALDSEN's liv og værk" af Axel Jarl, 1932

Axel Jarl (1871-1950) var født på Strødam ved Hillerød som søn af en fabriksejer og kom i dåben til at hedde Axel Jørgensen. Som 19-årig blev han student og 6 år senere cand. theol. Han afbrød den teologiske løbebane, studerede malerkunst i Paris og rejste flere år i bl.a. Indien. Han arvede Strødam efter sin faster, der var gift med C. F. Tietgen og købte i 1929 godset Sophienborg, som han omdannede til en læregård til uddannelse af unge landmænd. I 1931 fik han en højesteretsdom for uterlige homoseksuelle handlinger og blev indlagt på et sindssygehospital. Under Danmarks besættelse 1940-45 var han med i modstandskampem og sad i 1942 i tysk arrest.

"Thorvaldsens liv og værk" er en del af et større bogærk "Visne Blade", som han fik udgivet i 1932. Han lagde ikke navn til bogen, der heller ikke kom i fri handel. Jeg har lånt et eksemplar på Det Kgl. Bibliotek og scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.