Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Fru MARGRETHE SOFIE CHARLOTTE WAGNER født Manthey" af Ludvig Wagner, 1917

Margrethe Sofie Charlotte Manthey (1811-1897) var født i Søllerød som datter af en officer. Hun blev viet til oberstløjtnant Moritz Carl Friedrich August Wagner.

Ludvig Carl Moritz Wagner (1838-1919) kom til verden i Rendsburg som søn af ovennævnte. Som 17-årig blev han student fra Borgerdydskolen, og 6 år senere blev han cand. theol. I 1864 var han feltpræst for de danske krigsfanger i Prøjsen. Senere ses han som sognepræst ved flere forskellige menigheder i Danmark.

I 1917 fik Ludvig Wagner udgivet bogen om sin mor. Han indleder med:

Min Søster CHARLOTTE SCHRØDER omgikkes i længere Tid med den Tanke at skrive „Bedstemoders Saga“. Vor Moder MARGRETHE SOFIE CHARLOTTE WAGNER, f. Manthey, født 27. Juni 1811, Enke efter Oberstløjtnant MORITZ CARL FRIEDRICH AUGUST v. WAGNER, levede i mange År som Bedstemoder på Askov Højskole, hvor hun mæt af Dage lukkede sine Øjne Langfredag den 16. April 1897.

Men min Søsters Tid var optaget af hendes store Gerning, og da denne blev afbrudt ved den sidste Sygdom, som strakte sig over 7 Fjerdingår, var Kræfterne til at tage fat på skriftlige Arbejder borte. Der fandtes efter hendes Død kun 3 Brudstykker, som jeg med Bibeholdelse af min Søsters Ord har optaget i min Fremstilling.

Det første Stykke skulde fortælle om Morfader og hans Slægt, men det går ikke længere end til at meddele om Vanskuddene (Side 2—3). Det andet, om Mormoders Slægt, er optaget Side 4 — 7. Det tredje har været udarbejdet som Led i en Foredragsrække, hvortil de andre Optegnelser er gået tabt; det omhandler Livet på Falkensten og Faders Besøg og er optaget Side 8—9 og 18—19.

Forskellige små Rettelser og Tilføjelser er foretagne efter Forslag af min Broder Generalmajor WAGNER, som har haft Manuskriptet til Gennemsyn.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.