Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Breve fra Charlotte Schrøder [1842-1904]" ved Ludvig Schrøder 1907

Charlotte Caroline Elisa Johanne Wagner (1842-1904) kom til verden i Rendsborg som datter af en kaptajn. I 1862 blev hun viet til:

Ludvig Peter Schrøder (1836-1908), der var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Han er kendt for sine mange biografier over kendte kulturpersonligheder.

I 1907 fik Ludvig Scrøder udgivet nogle af sin afdøde hustrus breve. Han indleder med:

Min afdøde Hustru havde i det meste af sin Levetid et skrøbeligt Helbred, og hun var optagel af en saare travl Virksomhed i sit Hjem og for Askov Højskole. Desuagtet fik hun Tid til at skrive en Mængde Breve til Slægt og Venner. Mange af disse Breve vil være en kær Læsning for Børn og Børnebørn og for hendes nærmeste Venner. Jeg har derfor Mod paa at lade et Udvalg af dem trykke. Nogle af vore Venner har overladt mig en Del af hendes Breve til Gennemlæsning og til udtogsvis at trykkes som Manuskript«. Men det kan være, at andre vil gøre det samme. Derfor har jeg bestemt mig til foreløbig kun at lade en lille Samling trykke, som er skreven til Medlemmer af Familien Fenger, til hvem min Hustru fra Barn af var saa inderlig knyttet. De, som modtager dette Hefte med Breve af Charlotte Schrøder, f. Wagner, bedes modtage dem som en Julehilsen fra hendes efterladte.

 

      Askov, i December 1907.

                                                                                          LUDVIG SCHRØDER.

Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.