Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Mindebogen 1932 : Breve fra GEORG BRANDES" ved Louis Bobé, 1932

Georg Morris Cohen Brandes (1842-1927) kom til verden i København som søn af en silke- og klædehandler. Som 17-årig blev han student og 5 år senere cand. mag. i æstetik. Han debuterede som forfatter i 1866 og blev 4 år senere dr. phil på afhandlingen "Den franske æstetik i vore dage". Han nævnes som teoretikeren bag "Det Moderne Gennembrud" og en af de mest indflydelsesrige inspiratorer i dansk litteraturhistorie på linje med Holberg og Grundtvig.

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

"Mindebogen 1932  : Breve fra Georg Brandes" udkom som en julehilsen fra Gyldendal til en snæver kreds af forlagets støtter. Den indeholder afskrift af breve fra Georg Brandes til Det Gyldendalske Forlag 1903-26 og Græbes Bogtrykkeri. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.