Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "BRUDAGER KILE FRISKOLE 1860-1910" af Jens P. Espersen, 1910

Citat fra "Lærerne og Samfundet, 1. Bind" om Jens Peder Espersen (1870-1950): 

J. P. Espersen blev født 12. Maj 1870 i Junget Sogn i Salling, hvor Faderen var Indsidder, men hans Barndomsminder knytter sig dog særlig til Bajlum, hvortil hans Fader senere flyttede for at overtage en Plads som Gaardbestyrer. Lige fra sit 10de Aar maatte han selv tjene til sit Ophold, men skønt hans Tid saaledes var optaget af praktisk Arbejde, læste han dog en hel Del i sine Barneaar. Som voksen opholdt han sig flere Gange paa Højskoler og uddannede sig der til at blive Lærer. En Vinter var han Biskolelærer i Sønder Omme, og fra 1889 til 1ste Juli 1913 var han Lærer i Brudager Skole paa Fyn. Lige fra hans Barndom nærede han det Ønske at blive Forfatter, og fra 1901 indtil nærværende Aar har han under Navnet Alfred Lind udgivet en Række Bøger, der har vundet god Omtale og stor Udbredelse. Til Børneblade og Børnehefter har han i Aarenes Løb skrevet en hel Del Fortællinger, og 1ste Juli 1913 overtog han Redaktionen af Børnebladet »Vor Ven«.

I 1910 fik han udgivet: "Brudager Kile Friskloe 1860-1910". Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.