Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Bidr. til Opl. om jydske Kronbønders Levesæt og Forhold i Fr. II's og Chr. IV's Tid"af E.Madsen,1904-05

Augustin Julius Christian Emil Madsen (1830-1919) var født i København som søn af en passkriver. Han fik en militær uddannelse og endte som oberst og chef for 2. artilleriregiment. Samtidig dyrkede han sin interesse for historie og skrev en del artikler.

Den fulde titel er: "Bidrag til Oplysning om jydske Kronbønders Levesæt og Forhold i Frederik II's og Christian IV's Tid". Artiklen er i 1904-05 optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.