Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Oldtidsminder i den vestlige Del af RINDS og Gislum Herreder" af W. Dreyer, 1884-88

Johan Waldemar Dreyer (1853-1924) var født i København som søn af en oberst. Som 18-årig blev han student og 7 år senere cand. med. Fra 1878-86 ses han som praktiserende læge i Gjedsted. Han blev kendt for sin store interesse for oldtiden og udgav flere titler om dette og andre emner.

Artiklen er i 2 dele i 1884-85 og 1886-88 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1884-85

1886-88