Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "En Vogns forargelige Smørelse paa AAGAARD [KETTRUP SOGN]" af Hans Knudsen, 1914-16

Hans Andersen Knudsen (1882-1946) kom til verden på „Højløkkegaard" i Høje Taastrup som søn af proprietæren. Han blev cand. mag. i historie og var i hele sit arbejdsliv tilknyttet Rigsarkivet. I en periode var han landsarkivar i Odense og senere for Sjælland. Blandt hans store produktion af historiske artikler er: "En Vogns forargelige Smørelse paa Aagaard [Kettrup Sogn i Vester Han Herred]". Artiklen er i 1914-16 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". 

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.