Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Kirkelige Forhold i RANDERSegnen i Aarene 1740 til 1750" af C. Reiersen, 1870-71

Christian Frederik Kai Reiersen (1818-1890) kom til verden i Randers som søn af en krigsråd (senere kancelliråd og herredsfoged). Han tog teologisk embedseksamen og blev sognepræst i Fjellerup på Djurs og senere i Karlslunde ved København.

Artiklen er i 1870-71 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.