Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Billeder fra NØRRE ALSLEV KOMMUNE" af Ketty Lykke Jensen, 1987

Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 1987 fik hun udgivet: "Billeder fra Nørre Alsev Kommune". Bogen indledes med: 

 

FORORD:

 

Af Ketty Lykke Jensen

 

Noget af det mest interessante illustrations- og kildemateriale vedrørende svundne tider, er topografiske postkort.

Der findes en masse heraf rundt omkring i skuffer og skabe, på lofter m.v., men desværre kommer mange kun frem ved tilfældigheder.

I Nørre Alslev Lokalhistoriske Arkiv og hos private har jeg lånt en del, og det vil sikkert være interessant for mange at kunne genkende noget fra barndommen, - og for unge mennesker vil det være spændende at se hvordan forskellige egne i vores kommune så ud førhen.

Billederne er fra ca. 1880 og frem til 1950-erne.

Jeg vil gerne takke de personer som har været så venlige at låne mig billeder, og en særlig tak til SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver) og Sparekasse SDS, som har ydet bogen økonomisk støtte.

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.