Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ODENSE THEATER 1896-1914" af Karl Schmidt, 1914

Karl Hendrik Posselt Schmidt (1844-1922) var født i Aalborg som søn af en købmand. Som 18-årig blev han student, og 4 år senere tog han magisterkonferens i fysik. Fra 1871 ses han som adjunkt i Odense og senere overlærer. Han var medlem af Odense Byråd og formand for teaterudvalget. Han fik udgivet nogle bøger om Napoleon og også lokalhistoriske titler, bl.a.: "Meddelelser om Skuespil og Theaterforhold i Odense i Anledning af Hundredaarsdagen for den første danske Komedies Opførelse paa Odense Theater - den 18. November 1896 -".

I 1914 fik han udgivet fortsættelsen: "Odense Theater 1896-1914 : En række Meddelelser", som han indleder med:

Idet jeg udsender nærværende Bog, der er en direkte Fortsættelse af mine i Anledning af Odense Theaters Hundredeaarsjubilæum i 1896 udgivne Meddelelser om Skuespil og Theaterforhold i Odense, har jeg først at rette en Tak til A/S Odense Theater, som har bekostet Bogens Udgivelse. Dernæst takker jeg de mange, som ved at laane. mig Portrætter, Kostumebilleder og Manuskripter eller ved at tilstille mig Meddelelser af forskelligste Slags har gjort mig det muligt at give Bogen en saa stor Fylde, som Tilfældet er. Endelig retter jeg en særlig Tak til Billetkassererske, Frøken Emma Waidtløw, der med aldrig svigtende Taalmodighed har stillet sit store Kendskab til Provinsscenens Personalforhold til min Raadighed.

 

                          Odense, den 15de August 1914.

                                                                                                               Karl Schmidt.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.