Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Nogle Opl. om de med ROSENBORG SLOT i ældre Tid foretagne Forandringer" af P. Brock, 1877-79

Peter Michael Johan Brock (1842-1906) kom til verden i København som søn af en urtekræmmer. Som ung cand. jur. blev han ansat i et forsikringsselskab, men hans store interesse for mønter førte ham til museumsverdenen og Rosenborg, hvor han fra 1883 var inspektør og slotsforvalter.

Artiklen er i 1877-79 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.