Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Det ældste KØBENHAVN" af A. D. Jørgensen, 1872-78

Adolph Ditlev Jørgensen (1840-1897) kom til verden i Graasten som søn af en farver. Efter præliminæreksamen fra Flensborg latinskole rejste han til København, hvor han forsøgte sig med forskellige studier og endte med at koncentrere sig om historiske fag. I 1882 blev han udnævnt til leder af Kongerigets arkiv og Gehejmearkivet, og fra 1889 og til sin død var han landets første rigsarkivar. Hans forfatterskab er meget omfattende og anerkendt.

I 1872 og 1878 fik A. D. Jørgensen i "Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie" optaget sine artikler: "Det ældste København". Jeg har scannet et særtryk til to søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1872

1878