Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid" af Eiler Nystrøm, 1910-13

Frants Eiler Nystrøm (1874-1948), der var født i København som søn af en skomager, måtte tidligt sørge for sig selv ved kontorarbejde. Hans store interesse for historie førte ham til forelæsninger på universitetet. Som 23-årig lykkedes det ham at tage en studentereksamen. Efterfølgende var han i flere perioder tilknyttet Rigsarkivet, og samtidig fik han udgivet adskillige bøger om personal- og lokalhistorie.

I 1910-13 fik han udgivet sit 2-binds værk: "Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid". Det Kongelige Bibliotek har scannet de 2 bind. Jeg har efterbehandlet dem til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Casorti og Forstadsteatrene

Kildeforlystelser i Dyrehaven m.m.