Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "To Aktstykker vedkommende RIBE" af J. Kinch, 1889-90

Jacob Frederich Kinch (1817-1888) var født i Vordingborg og døde i Ribe. Han tog filologisk embedseksamen og blev senere tilknyttet Ribe Katedralskole, hvor han sluttede som overlærer. Han var en aktiv foreningsmand og meget anerkendt historiker, der fik udgivet mange artikler og bøger.

Artiklen omtaler:

1. Bestalling for Stadskirurgen fra 1692

2. Optegnelser om Håndværkslavene fra 1791

Artiklen er i 1889-90 optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.