Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "RIBERHUS SLOTSBANKE" af Chr. Axel Jensen, 1942

Christian Axel Jensen (1878-1952) kom til verden i København som søn af en grosserer. Som 18-årig blev han student fra Metropolitanskolen, og 7 år senere tog han magisterkonferens i historie. Allerede fra sin studentertid var han tilknyttet Nationalmuseet som volontør. I 1948 blev han pensioneret fra Nationalmuseet, hvor han de sidste 30 år var inspektør. Fra 1915 til sin død var han tillige leder af Københavns Bymuseum. Han blev kendt for sin store videnskabelige produktion med fokus på sengotikkens og renæssancens arkitektur og kunsthåndværk.

I 1942 fik han udgivet "Riberhus Slotsbanke". Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link