Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Bidrag til Kundskab om de Mænd som ere udgangne fra RIBE CATHEDRALSKOLE" af P N.Thorup,1824

Peter Nicolai Thorup (1780-1846) var født i Guldager ved Varde som søn af en præst. Som 16-årig dimitteredes han fra Ribe Latinskole, og 3 år senere blev han teologisk kandidat. Fra 1814 til 1845 var han rektor for Ribe Katedralskole.

"Bidrag til Kundskab om de Mænd, der ere udgange fra Ribe Cathedralskole" indgår i "Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Udgivne som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i September 1824". 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.