Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægtsbog som indeholder BØDKER, Kepp, Krog, Keis og Seidelin m.fl." af Ketty Lykke Jensen, 2009

Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2009 fik hun udgivet: "Slægtsbog som indeholder Bødker, Kepp, Krog, Keis, Seidelin, Sembach, Skytte, Strange og mange flere indgiftede slægter". Bogen indledes med:

FORORD:

 

Denne bogs tilblivelse er muliggjort ved en meget stor hjælpsomhed fra medlemmer af slægten, og jeg vil gerne takke herfor.

I en bog som denne, vil der, trods megen omhu, næsten altid forekomme fejl og/eller mangler, og det vil derfor være mig en stor glæde, hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå.

Der arbejdes ihærdigt med at finde yderligere personer tilbage i 1700- og 1800-tallet. Det er en vanskelig og stor opgave, men det kan forhåbentligt lade sig gøre.

Jeg er naturligvis stadig meget interesseret i at modtage nye oplysninger om de unge i slægten, således at bogen stedse vil blive ført a`jour.

 

Eskildstrup juni 2009.

Ketty Lykke Jensen.

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage dele af 8. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 202 sider kan lånes på biblioteket via dette link.