Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over familjen GERNER" af M. Sundt, 1886

Mikael Christopher Christlieb Sundt var født i 1831 i Norge som søn af en sognepræst. Han ses som forfatter til nogle få slægtsbøger, bl.a. "Stamtavle over familjen Gerner", der udkom i 1886 og indledes med:

Kilderne for dette udkast er hovedsagelig Giessings „Jubel-Lærere“ I, 331—359; Luthersk Kirketidende for 1882 nr. 15 og 16; Anreps Svenska adelns åttartaflor I bind; Biogr. lex. öfv. namnkunn. sv. män, V bind; Pers.-hist. Tidsskrift, forskjellige steder; Tuxen, Den danske og norske Sømagt; Nord. Konv.-Lex. art. „Gerner“; fire haandskrevne stamtavler, som ejes af familjen; derhos nogle haandskrevne udkast til stamtavler af adjunkt M. Arnesen paa grundlag af Giessings opstilling og med hans egne tilføjelser samt med nogle oplysninger fra en anden haand; nogle tilskrevne notitser paa den Gernerske stamtavle i et eksemplar af Giessing, som ejes af familjen; enkelte spredte familje-optegnelser og endelig nogle mundtlige og skriftlige meddelelser.

Dette arbejde gjør ikke fordring paa at gjelde som en fuldstændig eller udtømmende stamtavle over slegten. Den er udarbejdet af en, der ikke er genealog af fag, og efter ønske af nogle af familjens medlemmer. Men den kan muligens tjene som grundlag for en bedre og mere udtømmende fremstilling.

Oplysninger til at berigtige eller fuldstændiggjøre denne stamtavle modtages med taknemlighed af kand. mag. M. Sundt, Fosvejen 7, Kristiania.

 

                                      Maj 1886.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.