Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien GAM" af S. Otto Brenner, 1955

Sixten Otto Brenner (1899-1971) grundlagde firmaet Personalhistorisk Institut og var direktør for det 1920-1955. Det er nævnt, at mange af hans udgivelser fra 1920-erne og 1930-erne skal tages med betydeligt forbehold, idet han i flere af slægtsbøgerne indsatte et passende antal berømte aner for at gøre bøgerne mere interessante. I 1955 stod han for udgivelse af "Stamtavle over Familien Gam", der indledes med:

Denne Stamtavle over Familien Gam er udarbejdet paa Foranledning af Skoledirektør i Grønland Mikael Gam, som med utrættelig Interesse har bistaaet mig ved Arbejdets Fuldførelse, hvorfor jeg herved siger Skoledirektøren Tak, ligesom jeg retter en Tak til alle Familiens Medlemmer, der beredvilligt har svaret paa mine Henvendelser for at faa Stamtavlen saa komplet som muligt. Eftersom Kilderne - Kirkebøger m.m. - alene er tilgængelig op til 1891 - 1901, skyldes de nyere Angivelser Familiens Meddelelser.

Stamtavlen omfatter alle til Slægten hørende Personer, som bærer eller har baaret Navnet Gam som Familienavn eller som Mellemnavn, hvorfor evtl. Efterkommere i Kvindelinierne, som ikke har eller havde dette Mellemnavn, er udeladt. Endvidere er medtaget en Slægtsgren, som har antaget Navnet Gamhøj.

Ved et saa omfattende Arbejde kan det næppe undgaas, at mindre Misforstaaelser opstaar, hvorfor jeg vil være taknemmelig for alle Berigtigelser saavel som supplerende Oplysninger.

 

            København i September 1955.

                                                                                 S. Otto Brenner

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.