Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien MYGIND", af C. E. A. Schøller, 1901

Kristian Emil August Schøller (1843-1932) kom til verden på herregården Margård på Nordvestfyn som søn af godsejeren. Han blev student fra Odense og cand. polit. som 24-årig. Senere overtog han Margård, som han drev i en årrække. Han interesserede sig meget for genealogi og har bidraget med mange artikler til Personalhistorisk Tidsskrift og udgivet nogle få bøger, bl.a. "Stamtavle over Familien Mygind". Han indleder med:

NEDENSTAAENDE Familie Mygind stammer fra og har antaget sit Navn efter Byen Mygind i Holevad Sogn ved Assens; denne By bestod 1688, da den anden Matrikel indførtes, af 3 Gaarde, der alle tilhørte Odense Hospital. I den største af disse, en Gaard, der ved Matrikelens Indførelse sattes til 13 Tdr. 5 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. Hartkorn Ager og Eng samt 2 Fdk. Skov, boede da Familiens Stamfader, Fæstebonde Jørgen Jensen; han synes at have været en velhavende og anset Mand, saaledes optræder han i Baag Herreds Thingbog jævnlig som Fuldmægtig for Odense Hospital, ligesom hans Hustru siges at være en Datter af Præsten Hr. Isak paa Helgenæs. Han døde 1712 og blev begravet 18. Octbr. s. A. i Holevad Kirke, hvor ogsaa hans Hustru Karen begravedes 5. Jan. 1725. Han havde mindst 4 Sønner, Hans, Bertel, Niels og Jørgen.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.