Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien MØRCH" af F. E. Hundrup, 1872

Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab.

I 1871 og 1872 fik han i "Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Randers lærde Skole" optaget "Lærerstanden ved Randers lærde Skole efter trykte og utrykte Kilder" i to artikler. 

"Stamtavle over Familien Mørch" er et lille tillæg til beskrivelsen af lærerstanden. Titlen indgår i RAO's bogsamling. Bolle Herman Mørch (1809-1890) var overlærer på skolen, og Hundrup har beskrevet Mørchs slægt i et lille tillæg, der er dannet som selvstændig PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.