Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Skibsbyggerslægten MØLLER fra Troense" af Jørgen Møller, 1949

Jørgen Møller er født i 1884 i Slagelse som søn af en købmand. I starten af 1900-tallet havde han bopæl i København, hvor han nævnes som elektriker og exam. konstruktør. Han omtaler sig selv på bogens side 31.  

Bogen indledes med:

Arbejdet med denne slægtsbog for skibsbyggerslægten Møller fra Troense på Tåsinge blev begyndt af fabrikant Jørgen Møller, Odense (61) i årene omkring 1935. Da den anden verdenskrig udbrød i 1939, blev arbejdet indstillet, men efter krigens afslutning videreførtes det af oberstløjtnant H. P. Langkilde, København (182), der har skrevet beretningen om de gamle skibsbyggere foran i bogen. Den 19. august 1948 var Langkilde og ingeniør Valdemar Møller, Odense (189), efter hvis akvareller bogens billeder fra Troense er udført, gæster i Jørgen Møllers hjem for at træffe aftale om arbejdets fuldførelse. Herunder fik Langkilde et ildebefindende og døde få timer senere på sit hotel. Arbejdet blev derefter påny overtaget af Jørgen Møller og ved sagkyndig hjælp afsluttet i efteråret 1949.

De yngre generationer er ikke alle ført helt op til vore dage, men nulevende medlemmer af slægten vil dog formentlig kunne finde deres plads i bogen og tilføje dem selv og deres nærmeste på rette måde. Til delte brug er nogle blanke blade indføjet bag i bogen.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.